Werbung
 Übersetzung für 'томография' von Bulgarisch nach Deutsch
мед.тех.
Tomografie {f}
томография {ж}
мед.
Kernspintomographie {f} <MRT> <MR>
магнитно-резонансна томография {ж} <МРТ>
мед.
Magnetresonanztomographie {f} <MRT>
магнитно-резонансна томография {ж} <МРТ>
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Компютърната томография на мозъка обикновено показва тъканна маса, която може да бъде увеличена от двата контраста.
 • (заедно с Годфри Хаунсфийлд) за работата му по рентгенова компютърна томография.
 • в Ню Йорк е американски лекар от арменски произход Той е съоткривател на Магнитно-резонансната томография (наричана тогава също и ядрено-магнитен резонанс) представляващ метод в медицината, с помощта на който може да се диагностира рак в тялото на човека.
 • Ако има признаци за пневмония, но рентгеновата снимка не показва нищо, по-точна картина може да се получи чрез компютърна томография.
 • Образните изследвания може да включват компютърна томография и магнитно-резонансна томография, въпреки че компютърната томография е предпочитана за саркоми на меките тъкани намиращи се в гръдния кош, корема или ретроперитонеалното пространство.

 • Уреди като радиограф, компютърен томограф и Магнитно-резонансна томография често са използвани при диагностика на хондросаркома.
 • Снимките на мозъка с компютърна томография (КТ) или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) са най-полезни за диагностициране на болестта в мозъка.
 • По-напредналата реализация на рентгеновите изображения е използването на метода на компютърната томография (КТ), който използва рентгенови снимки от множество ъгли, за да създаде триизмерен изглед на фотографирания обект.
 • При магнитно-резонансна томография около 20% от пациентите отказват да влязат в апарата поради страх от затвореното пространство.
 • Компютърната томография се използва в медицината, но също и в други специални области, например като неразрушаващ метод в археологията за изследване на мумии.

 • Следва потвърждение от специализиран лекар чрез назначаването на ехокардиография, а когато се налага – компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс.
 • Една част от тях са насочващи – такива са ехографията, рентгенографията, компютърната томография – скенер, изследване на кръвта за туморни маркери, опипване на лимфните възли и други, но само патоморфологичното или хистологичното изследване установява окончателно вида на процеса.
 • Този тип томография е аналогична на медицинската томография (компютърен томограф за сканиране на тялото), но понеже има голямо затихване на рентгеновите лъчи в металите, енергийният обхват, който се използва е по-голям и "колиматорите" (насочващи устройства) и детектиращата система в някои приложения са по-различни.
 • Това е прецизно решената задача за реконструиране на образи в "рентгеновата томография".
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!