Werbung
 Übersetzung für 'точка на топене' von Bulgarisch nach Deutsch
физ.химия
Schmelzpunkt {m}
точка {ж} на топене
Teiltreffer
физ.химия
Schmelztemperatur {f}
температура {ж} на топене
hinsichtlich {prep} [+Gen.]от гледна точка на
физ.химия
Siedepunkt {m}
точка {ж} на кипене
физ.химия
Gefrierpunkt {m}
точка {ж} на замръзване
физ.химия
Schmelze {f}
топене {ср}
2
Punkt {m}точка {ж}
4
Betrachtungs­weise {f}гледна точка {ж}
Blickpunkt {m}гледна точка {ж}
Sicht {f}гледна точка {ж}
Wendepunkt {m}повратна точка {ж}
мат.
Wendepunkt {m}
инфлексна точка {ж}
Standpunkt {m} [Betrachtungs­weise]гледна точка {ж}
Hinsicht {f}гледна точка {ж}
Höhepunkt {m}връхна точка {ж}
Stichpunkt {m}основна точка {ж}
Ansatzpunkt {m}изходна точка {ж}
Ausgangspunkt {m}изходна точка {ж}
мат.
Schnittpunkt {m}
пресечна точка {ж}
Anhaltspunkt {m}отправна точка {ж}
линг.
Strichpunkt {m}
точка и запетая {ж}
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Може да се използва и оловен припой с ниска точка на топене, за който е достатъчен пламъка на свещ, или др.
 • Фосфин (PH3) – безцветен, силно отровен газ с миризма на риба. Точка на топене – 133,8 °C, точка на кипене – 87,7 °C.
 • Двете кристални форми на рацематния ментол имат точка на топене съответно 28 °C и 38 °C.
 • Идеално изотактичният полипропилен има точка на топене при 171 °C.
 • Той предсказва и някои от свойствата на елемента като плътност, точка на топене и др.

 • Има ниска точка на топене – около 170 – 230 °С (в зависимост от конкретната смес от метали).
 • Те имат по-висока точка на топене и са по-склонни да бъдат в твърдо състояние при стайна температура.
 • Америций е метал със сребристобял цвят, ковък и сферографитен. Свети в тъмното. Точка на топене – 1175°C.
 • Фенолфталеинът (C20H14O4) е безцветно кристално вещество с точка на топене 262 °C и плътност 1,3.
 • Еритритолът (C4H10O4) е оптично активен бял кристален многовалентен алкохол, с точка на топене 121,5 °С.

 • За увеличаване на така наречената „бяла“ светлина е необходимо да се увеличи и температурата на нагряване на проводника, поради което се използват метали с висока точка на топене – най-често волфрам (3410 °С) и по-рядко осмий (3045 °С).
 • Има най-висока точка на топене (1663 °C) и кипене (3393 °C), плътност и е най-твърдият от всички редкоземни метали.
 • След Втората световна война индият е използван преди всичко в електроиндустрията като припой, и в сплави с ниска точка на топене.
 • Съединението има моларна маса 136,24 g/mol, плътност 0,8411 g/cm3, точка на топене -95,2 °C и точка на кипене 176 °C.
 • Ториевият оксид има най-високата точка на топене от всички познати оксиди – 3300 °C.

 • Високата точка на топене и високата издръжливост на опън на волфрама произлизат от силните ковалентни връзки между волфрамовите атоми, дължащи се на четирите електрона в орбита 5d.
 • За увеличаване на така наречената „бяла“ светлина е необходимо да се увеличи и температурата на нагряване на проводника, поради което се използват метали с висока точка на топене – най-често волфрам (3410 °С) и по-рядко осмий (3045 °С).
 • Поради своята твърдост, ниско налягане на парите и много висока точка на топене осмият е труден за обработване метал.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!