Werbung
 Übersetzung für 'точност' von Bulgarisch nach Deutsch
Pünktlichkeit {f}точност {ж} [по време]
4
Genauigkeit {f}точност {ж}
3
Sauberkeit {f} [Genauigkeit]точност {ж}
Exaktheit {f}точност {ж} [прецизност]
Präzision {f} [geh.]точност {ж} [прецизност]
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Сама по-себе си с хоризонтална точност на позициониране до 5 m системата не е била най-прецизният инструмент за определяне на местоположението, но комбинирана с GPS (хоризонтална точност до 3,5 m), точността достига до 2 m.
 • Още при обобщаване на първите 100 елемента (...) тази серия постига точност в шестстотин правилни значими числа.
 • Изотропността на Вселената, определяща космологичния принцип, е измерена с точност от 10-5, а хомогенността в най-едър мащаб е измерена с точност до 10%.
 • При „SPARC версия 8“, регистрационния файл за плаваща запетая придобива 16 регистри за двойна точност.
 • Например, ако дума контекст (принципно лексикон на думи) не е използвана в правилен софтуер намиращ несъществуващи думи, броят на грешките е 1% (99% точност) може да завърши с 5% (95% точност) или по-зле базирано на това дали всяка дума е разпозната с непознати символи или букви.

 • за да се осигури желаната точност.
 • Основната разлика между реалните типове данни с плаваща запетая и тези с десетична точност е в точността на пресмятане, както и в степента, до която се закръглят пресмятаните стойности.
 • За да се определи дължината с такава точност по време на плаване до „Западните Индии“, бил необходим часовник със средна денонощна точност под 3 s (трябва да се има предвид, че по това време часовниците се смятали за „много точни“, ако изобщо са имали минутна стрелка).
 • Поради липсата на исторически сведения трудно може да се определи с точност годината, в която възниква днешният Батак.
 • Съвременните калориметри работят в температурния диапазон от 0,1 до 3500 К и позволяват измервания на количеството топлина с точност до 0,01-10 %.

 • Точност: мери с точност стотна от милиметъра, отчита се десета от милиметъра.
 • Тази цивилизация достига голяма точност при определянето на дължина, маса и време.
 • Системите трябва да записват резултатите с точност до 0,001 секунда.
 • Недостатък е прекалено голяма точност, както и скъпа електрониката за управление.
 • Служи за измерване на малки линейни премествания с висока точност.

 • Амперметрите се произвеждат като лабораторни уреди с клас на точност 0,1 – 0,5, за монтаж в табло 1 – 2, 5 или комбинирани измервателни уреди с т.
 • 1Орбитите на приблизително 50% от транснептуновите обекти не са известни с достатъчна точност за точна класификация.
 • За да получим двоичен еквивалент на десетична дроб, последователно умножаваме по основата на бройната система (в случая 2) до достигане на желаната точност.
 • с точност до коефициента магнитна проницаемост [...] , отчитайки, че [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!