Werbung
 Übersetzung für 'точно време' von Bulgarisch nach Deutsch
genaue Uhrzeit {f}точно време {ср}
Teiltreffer
ausgerechnet {adj} [ugs.]точно
2
gerade {adv} [besonders, speziell]точно
4
genau {adv}точно
22
präzis {adv}точно [прецизно]
gerade weil ... {conj}точно защото ...
Genau! {adv}Точно така!
Genau so.Точно така.
direkt neben {adv}точно до
beziehungs­weise {adv} <bzw.>по-точно казано
klar und deutlich {adv}ясно и точно
Warum gerade ich?Защо точно аз?
genau laufende Uhr {f}точно вървящ часовник {м}
Volltreffer {m}попадение {ср} точно в целта
Es schaut ganz danach aus.Изглежда, че е точно така.
Ebenbild {n} [geh.] точно копие {ср} [прен.] [разг.] [за човек]
zeitlich {adj}по време
es ist an der Zeitвреме е
damals {adv}едно време
eine Zeitlangизвестно време
von jeher {adv}открай време
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Малките мистерии се провеждат през Антестерион (февруари-март) (точно време не е фиксирано и се сменя понякога, за разлика от това на Големите мистерии).
  • Те излъчват точно време и местоположението си и корабите масово започват да ги използват.
  • обсерваторията е Служба за точно време.
  • В тази връзка все още са актуални въпросите за тяхното авторство (живот и дело на Кирил и Методий и на Свети Седмочисленици и ученици), точно време и място на създаване, графика, достоверност на художествените източници, характера на литургията по време на техните мисии.
  • Чрез него станало възможно сигналите за точно време от точка с известна дължина да се приемат във всяка друга точка на Земята.

  • svn –„ е файл, който пази системната информация на Subversion по поддръжката на работното копие – точно време на създаването му и състоянието на последната ревизия преди създаването на работното копие.
  • Роден е на 1 ноември 1974 г. в Стара Загора. Завършва руската езикова гимназия „Максим Горки“ в родния си град през 1992 г. Още преди да завърши, започва работа като репортер и дописник в няколко местни вестника – „Точно време за всички“, „Синя поща“ и др.
  • През 1938 г. започва строежът на нова страда на Радио „София“ на булевард „Драган Цанков" 4, в тогавашната вилна зона на София. Основният строеж е завършен през 1941 г., след което германската фирма „Telefunken" оборудва новия радиодом с най-модерни за времето си технологии. Новите студиа, открити през 1942 г., са сочени като най-модерни на Балканите. Също през 1942 г. сигналът на службата „Точно време“ от Астрономическата обсерватория започва да се излъчва по Радио „София“. През зимата на 1943 – 1944 г. по време на англо-американските бомбардировки над София бомба пада и събаря задната част на първо студио. Радиото е евакуирано в училището на софийското село Нови хан.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!