Werbung
 Übersetzung für 'точно копие' von Bulgarisch nach Deutsch
Ebenbild {n} [geh.] точно копие {ср} [прен.] [разг.] [за човек]
Teiltreffer
Kopie {f}копие {ср}
3
Abbild {n}копие {ср}
Spieß {m} [Waffe]копие {ср}
оръжия
Lanze {f}
копие {ср}
Speer {m}копие {ср}
3
Nachahmung {f}копие {ср} [имитация]
3
Ablichtung {f} [Fotokopie](ксеро)копие [снимка]
einen Schlüssel nachmachen lassen {verb}поръчвам копие на ключ
спорт
Speerwurf {m}
хвърляне {ср} на копие
gerade {adv} [besonders, speziell]точно
4
ausgerechnet {adj} [ugs.]точно
2
genau {adv}точно
22
direkt neben {adv}точно до
präzis {adv}точно [прецизно]
Genau! {adv}Точно така!
gerade weil ... {conj}точно защото ...
Genau so.Точно така.
Warum gerade ich?Защо точно аз?
genaue Uhrzeit {f}точно време {ср}
klar und deutlich {adv}ясно и точно
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Михаил Арнаудов точно копие на близо двестагодишния оксфордски жезъл като символ на академичната власт.
 • Около година по-късно се произвежда нова серия от осем камбани за северната кула на катедралата, заедно с Гранд Бел за Южната кула, точно копие на оригиналните преди унищожението им по време на Френската революция.
 • Тя е точно копие на родната къща на политика, адаптирана в центъра на града.
 • е изграден музей, в който е изложено и точно копие на самата гробница.
 • Двете получени двойни вериги са почти съвсем еднакви, но понякога грешки при репликацията могат да доведат до получаване на не съвсем точно копие (виж мутация) и всяка от тях се състои от една оригинална и една новосинтезирана верига.

 • Всички лещи имат аберации, които влияят върху качеството на образа, който е точно копие на обекта.
 • Бил е опростена версия на Блок 1 от програмата Рейнджър и точно копие на Маринър 1.
 • косовски мит в Требине е издигната черква – точно копие на Херцеговинска Грачаница.
 • Самолетът е точно копие на американския бомбардировач Boeing B-29 Superfortress.
 • което е точно копие на оригиналния албум.

 • Намерено е случайно от работник на братята преселници от България Христо и Кирил Накови. Братята го подаряват на император Йосиф II, за което получават благородническа титла по тогавашното име на града Надсентмиклош. Точно копие на съкровището се съхранява в Националния исторически музей, София.
 • От вътрешната страна на пръста е гравирано името на носителя, инициал последван от фамилията му, датата на получаване и точно копие на подписа на Химлер, плюс съкращението "S Lb" (означава "Seinem Lieben" или „Неговия многообичан“).
 • Тофслата и Вифслата поискват за себе си точно копие на Кралския рубин и за голяма радост на Магьосника му подаряват оригиналния камък.
 • В музея в Асеновград може да се види точно копие на скелета на динотерия.
 • Важно събитие в историята на общественото здравеопазване е било изследването на епидемията на холера в Сохо от д-р Джон Сноу. Той установил, че причината за епидемията е водна помпа на улица Бродуик (Broadwick Street). Сноу забранява използването на помпата и така слага край на епидемията. Точно копие на помпата, с паметна плоча, сега се намира в близост до мястото, където е била истинската помпа до кръчмата „Джон Сноу“.

 • При него няма обмяна на генетична информация и новият индивид е пълно и точно копие на майчиния.
 • Пръв снема препис от Асеновата колона д-р Христо Даскалов през 1858 г. Точно копие от надписа още същата година той дава на Георги Раковски и изпраща на А. Хилфердинг, на руския славист Срезневски и на проф. О. М. Бодянски, който като него го публикува през следващата 1859 г. През 1860 г. надписа публикува и Г. С. Раковски.
 • Бонгът обаче може да бъде направен, като точно копие на фабричните.
 • монахините от Княжевския манастир „Покров на Пресвета Богородица“ даряват на Военноисторическия музей пето точно копие на знамето, което заема мястото в експозицията, а третото копие е дарено на гвардията за военни ритуали.
 • II, който всъщност е почти точно копие на LK.I, с изключение на разположената в задната част на корпуса купола.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!