Werbung
 Übersetzung für 'точно' von Bulgarisch nach Deutsch
genau {adv}точно
22
gerade {adv} [besonders, speziell]точно
4
ausgerechnet {adj} [ugs.]точно
2
präzis {adv}точно [прецизно]
2 Wörter
direkt neben {adv}точно до
gerade weil ... {conj}точно защото ...
Genau! {adv}Точно така!
Genau so.Точно така.
genaue Uhrzeit {f}точно време {ср}
Ebenbild {n} [geh.] точно копие {ср} [прен.] [разг.] [за човек]
3 Wörter
Warum gerade ich?Защо точно аз?
beziehungs­weise {adv} <bzw.>по-точно казано
klar und deutlich {adv}ясно и точно
genau laufende Uhr {f}точно вървящ часовник {м}
4 Wörter
Volltreffer {m}попадение {ср} точно в целта
5+ Wörter
Es schaut ganz danach aus.Изглежда, че е точно така.
16 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Използвайки международното определение на ярда като точно 0,9144 метра, един фърлонг е 201,168 метра, а пет фърлонга са около 1 километър (1,00584 км точно).
 • Няма запазени документи и свидетелства за възникването и ранната история на манастира, а наличните останки не са достатъчни за точно датиране.
 • Освен това няма точно определени видове риба, но броят им трябва да е минимум две и не повече от четири.
 • Женският род е точно като мъжкият.
 • Предава приблизително точно формата на обектите, но изкривява площите.

 • Сандис имал точно око и усет и за най-финия детайл, прецизно отразявал точно дадената тема, а качеството на негови творби било впечатляващо както заради техническите детайли така и от художествена гледна точка.
 • Генерал Кънингам решава да отстъпи, точно по плана на Ромел, но Окинлек пристига от Кайро точно навреме, за да прекъсне тези негови действия.
 • Взривове се използват при събаряне на сгради с контролируемо, управляемо взривяване, което изисква умението на специалисти за поставяне на взривове на точно определени места и в точно определени количества.
 • Шофьорът стои отпред, точно в средата, точно пред двигателя и резервоара с гориво.
 • Необходимост от апроксимиране на функции възниква в много клонове на приложната математика, и по-точно в компютърната наука.

 • Къринг е техника на промяна на логиката на изчисление от една функция, която приема множество от аргументи (или кортеж) към серия от функции, които приемат по точно един аргумент.
 • NURBS е математически точно представяне на повърхности с всевъзможна форма като тези, използвани за купета на коли и корпуси на кораби, които могат да бъдат възпроизведени точно при всякаква резолюция, когато и да е нужно.
 • svn –„ е файл, който пази системната информация на Subversion по поддръжката на работното копие – точно време на създаването му и състоянието на последната ревизия преди създаването на работното копие.
 • Кутанните рецептори окончават точно под кожата и поради високата концентрация на нервни окончания, стимулирането им води до точно локализирана и краткотрайна болка.
 • Веднъж император Мейджи го попитал колко точно деца има, на което Мацуката отговорил, че не знае точно.

 • SN 2003gd е свръхнова от II тип, за които се знае, че имат точно определени светимости.
 • Разстоянието до М52 не може да бъде измерено точно, поради факта, светлинните лъчи, идващи от М52, преминават през области на сгъстяване на междузвездното вещество, чиято плътност не може да бъде точно определена.
 • В средата на 19 век изселници от Беломорска Тракия и по точно от с.Горноселци (Ибриюрен), което съществува и до днес, се заселват по тези земи.
 • Радиоимунотерапията комбинира въздействието на имунотерапията точно в целта/ терапия на антителата с високата ефективност на лъчевата терапия.
 • („съществува точно един...“) и [...] („съществуват точно [...]...“).

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!