Werbung
 Übersetzung für 'труда' von Bulgarisch nach Deutsch
lohnenswert {adj}струващ си труда
админ.проф.
Arbeitsamt {n} [inoffiziell] [sonst veraltet]
бюро {ср} по труда
иконом.
Arbeitsökonomie {f}
икономика {ж} на труда
Arbeitsminister {m}министър {м} на труда
иконом.проф.
Arbeitsmarkt {m}
пазар {м} на труда
иконом.проф.
Jobbörse {f} [ugs.]
пазар {м} на труда
иконом.
Arbeitsproduktivität {f}
производителност {ж} на труда
5+ Wörter
den Lohn seiner Mühen empfangen получавам възнаграждението за труда си
наук.проф.
Arbeitsmarktforschung {f}
изследване {ср} на пазара на труда
наук.проф.
Arbeitsmarktforschung {f}
проучване {ср} на пазара на труда
пол.проф.
Arbeitsmarktreform {f}
реформа {ж} на пазара на труда
11 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • За изключително големите му заслуги в областта на животновъдството е носител на ордени „Народна Република България“ – ІІІ степен, „Червено знаме на труда“ и „Народен орден на труда“ – златен.
 • Награждаван е с орден „Георги Димитров“, „Народна република България“, „9 септември 1944“, „Червено знаме на труда“, „Народен орден на труда“ и Димитровска награда (1962) и други.
 • В резолюцията на пленума се казва: „Стахановското движение означава организация на труда по нов модел на рационализиране на технологични процеси, правилното разпределение на труда, подобряване на работното място, осигуряване на бърз растеж на производителността на труда и осигуряване на значително нарастване на заплатите на работниците“.
 • Главните сбпрокурори на труда са членове на Трудовата прокуратура на Бразилия, които пледират в дела от компетенцията на Висшия съд на труда.
 • Членовете на Трудовата прокуратура на Бразилия, наричани най-общо прокурори на труда, се поделят на три ранга в зависимост от функциите си и инстанциите, пред които пледират.

 • Пред регионалните съдилища на труда се обжалват решения, взети от едноличните първоинстанционни трудови съдилища.
 • става член на Регионалния съд на труда на Първи регион от конституционната квота на прокуратурата.
 • Носител на ордени „9 септември 1944 г.“, „Червено знаме на труда“ и „Народен орден на труда“, златен.
 • Съставът и компетенциите на Висшия съд на труда са регламентирани в чл.
 • Министерство на труда и социалната политика (МТСП) е българска държавна институция с ранг на министерство, която урежда повишаването на качеството и сигурността на труда чрез защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите и подобряването на условията на труд в предприятията, провежда държавната политика в областта на пазара на труда, защитата на националния пазар на труда, обучението на работната сила и интеграцията на неравнопоставените групи на пазара на труда.

 • Награди: „Орден на труда“ сребърен (1951), орден „Червено знаме на труда“ (3 пъти), звание „Народен деятел на науката“ (1972), звание „Почетен ректор на ТУ – София“ (1995).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!