Werbung
 Übersetzung für 'тундра' von Bulgarisch nach Deutsch
геог.
Tundra {f}
тундра {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'тундра' von Bulgarisch nach Deutsch

тундра {ж}
Tundra {f}геог.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Расте в арктическата тундра в далечен източен Сибир и планините на Северна Япония.
 • Видът се размножава в откритата арктическа тундра на Северна Америка.
 • В северната част на низината е развита лишейната тундра, в южната – храстовидната тундра, а по крайната ѝ южна периферия – лесотундрата.
 • До началото на 1920-те години районът на Болшеземелската тундра е бил почти бяло петно на географската карта.
 • Преобладава арктическата тундра.

 • Площта на полуострова е напълно заета от тундра. Има сравнително много реки и огромен брой ледникови езера.
 • Основната растителност е представена от планинска тундра.
 • Преобладава мъхово-лишейната и храстова тундра, а на юг – рядка лесотундрова растителност.
 • платото Путорана е включено в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, като „пълен комплекс субарктични и арктични екосистеми в изолирана планинска верига, включваща девствена тайга, тундра и арктическа пустиня, както и недокоснати системи от езера и реки“.
 • Обитава тундра и степи. Първи данни запо-широкото разпространение на вида в страната се съобщават от орнитолога Николай Боев.

 • Тундра и лесотундра – обхваща Сибир.
 • На север е разположена тундровата зона, в която върху тундрови арктически и тундрово-торфени почви се формират арктическа, мъхова и лишейна, а на юг – храстова тундра.
 • Голяма част от острова влиза в северноамериканския екорегион „заполярна тундра“ (High Arctic tundra) по класификацията на Световния фонд за дивата природа.
 • За гнездене предпочита райони на субарктическата тундра и лесотундра.
 • В парка се намират също така алпийски езера и тундра, 6 върха над 3940 m, гори от смърч и бор, големи тревни площи и блатисти местности.

 • В северните части има арктическа тундра.
 • Голяма част от околните райони са заети от естествено безлесната тундра.
 • Дивите елени, лисици и росомахи, снежни глигани, вълци, мечки и зайци са типичните обитатели на руската тундра.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!