Werbung
 Übersetzung für 'тунелен' von Bulgarisch nach Deutsch
физ.
Tunneleffekt {m}
тунелен ефект {м}
рудстр.
Neue Österreichische Tunnelbaumethode {f} <NÖT>
Новоавстрийски тунелен метод {м} <НАТМ>
оптикафиз.
Rastertunnelmikroskop {n} <RTM>
сканиращ тунелен микроскоп {м} <СТМ>
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Пространството е оформено като тунелен свод.
 • Той използва нови техники като нискоенергийна електронна дифракция в началото на кариерата си, а по-късно използва ултравиолетова фотоелектронна спектроскопия и сканиращ тунелен микроскоп, с които прави научни пробиви.
 • От 1958 до 1969 се занимава със свръхпроводимост и тунелен ефект, като защитава докторска дисертация по темата през 1964.
 • Радиаторите са от тунелен тип и се намират под мотогондолите.
 • подготовката на трасето беше завършена и на повторна инспекция беше официално стартирано прокопаването на същинския тунел с тунелен комбайн.

 • Идеята за СТМ се основава на квантово-механичния ефект тунелен преход.
 • При укрепителните работи на стената през 70-те години е изграден и допълнителен тунелен изпускател в десния скат с водовземна кула и шахта със затворни органи и пропускателна способност 1670 m³/s.
 • за наблюдаването на тунелен преход в полупроводници и свръхпроводници.
 • Отнемането на електрон от молекулата чрез тунелен ефект към положително заредения електрод води до превръщането на молекулата в положително зареден йон, който може да се регистрира масспектрално.
 • приема назначение в лабораториите на IBM в Цюрих, където среща Хайнрих Рорер, с когото изобретяват сканиращия тунелен микроскоп, за което и получават Нобеловата награда за 1986 г.

 • си поделя Нобелова награда за физика с Герд Биниг, за изобретяването на сканиращия тунелен микроскоп.
 • В квантовата механика обаче е възможно (има определена, макар и малка вероятност) частица с по-малка енергия да премине през потенциална бариера (виж тунелен преход).
 • Тяхното съществуване може да се разглежда и като проява на тунелен преход.
 • Обособяването на нанотехнологията като самостоятелна област става в началото на 80-те години на 20 век, когато по едно и също време са постигнати първите практически резултати с изобретяването на сканиращия тунелен микроскоп през 1981 г.
 • 8 mm през затворена и отворена призма, като тези микровълни претърпяват пълно вътрешно отражение в първата призма или преминават посредством квантов тунелен ефект към втората призма.

 • Високоволтовите Ценерови диоди (Uz > 7V) работят с лавинен пробив, а нисковолтовите (Uz<6V) с тунелен.
 • Характерно за открития способ е, че първоначално се прави дълга траншея (изкоп с големи размери), изгражда се тунелната конструкция и след това се засипва отново отгоре; при класическия тунелен способ (Новоавстрийски метод) тунелът се прокопава в масив, като околните стени на масива се превръщат в основни носещи конструкции.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!