Werbung
 Übersetzung für 'турбина' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   турбина | турбината | турбини | турбините
Turbine {f}турбина {ж}
техн.
Turbolader {m}
турбина {ж}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'турбина' von Bulgarisch nach Deutsch

турбина {ж}
Turbine {f}

Turbolader {m}техн.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • При големи мощности първичен двигател е най-често дизелов двигател, парна турбина, водна турбина или газова турбина, свързани (куплирани) с роторния вал.
  • Турбина на Уелс е вятърна турбина с ниско налягане, която се върти непрекъснато в една посока, независимо от посоката на въздушния поток.
  • И в двата случая всеки агрегат включва в себе си реактивна турбина за малко налягане (13 000 к.с. ...
  • Друга разновидност на Каплановите турбини, които намират широко приложение при малките руслови ВЕЦ са Булб турбините: двойно-регулиращи Каплан турбини, при които турбина и генератора са вградени в един общ корпус наречен „Булб“.
  • Налага се отначало да плават само със средната турбина (пусната в 2211ч.) със скорост 10 възела, докато подадат слабо натоварване на десния вал, увеличавайки скоростта до 14 възела.

  • Каплановата турбина е аксиална турбина под налягане с много добри възможности за регулиране.
  • Силовата турбина е шест-степенен тип с осово движещ се поток.
  • Целта на парната турбина е да преобразува топлината от парата в механична енергия.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!