Werbung
 Übersetzung für 'туризъм' von Bulgarisch nach Deutsch
Tourismus {m}туризъм {м}
туриз.
Fremdenverkehr {m}
туризъм {м}
туриз.
Touristik {f} [Tourismus]
туризъм {м}
косм.
Weltraumtourismus {m}
космически туризъм {м}
агр.туриз.
Landtourismus {m}
селски туризъм {м}
туриз.
Agrotourismus {m}
селски туризъм {м}
6 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Инструктор по туризъм и по воден туризъм.
 • Освен за орнитологичен туризъм местността е подходяща и за други форми на туризъм.
 • Проблемите пред туризма идват от недостатъчната реклама на българския туризъм в Украйна.
 • е утвърден прием в профил „Туризъм“, тъй като се отчитат възможностите на община Лъки за развитие в направление туризъм – съхранена околна среда и богато биоразнообразие.
 • Алтернативният туризъм е алтернатива на масовия туризъм.

 • Идщайн, специализирана в производството на стоки за туризъм, особено за пешеходен туризъм.
 • е разработена „Стратегия за развитие на селския туризъм“.
 • В непосредствена близост се намира природният резерват "Бялка" с множество животински видове, отчасти изкуствено заселени с цел ловен туризъм.
 • Колежът по туризъм към Икономическия университет – Варна е основан през 1963 г.
 • Е-туризъм или електронен туризъм е понятие, наложило се в ерата на Web 2.0, с което се означава пренасянето в интернет на част от дейностите по организацията на туризма с навлизането на информационните и комуникационните технологии в ежедневието.

 • Селото развива и селски туризъм включващ: конно ранчо, предлагащо свободна езда и курсове по езда.
 • Ловният туризъм, вкл. и лова за трофей е доста добре развит.
 • Туризъм – Селото предлага идеални условия за ловен туризъм с богата ловна база и уникален ландшафт.
 • Според гражданството на туристите и страната, в която се извършва туристическото пътуване, се разграничават вътрешен и международен туризъм.
 • Държавната агенция по туризъм (ДАТ) е българска държавна институция на пряко подчинение на Министерския съвет от 2005 г.

 • Освен летния туризъм, Лигурия предлага други видове туризъм, като земеделски туризъм, риболовен туризъм и културен туризъм (изложби, конгреси, фестивали и стари селища).
 • Колежът по туризъм при Икономически университет е приемник на първия учебен комплекс по международен туризъм в страната, създаден през 1963 г.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!