Werbung
 Übersetzung für 'тъй да се каже' von Bulgarisch nach Deutsch
sozusagen {adv}тъй да се каже
Teiltreffer
quasi {adv}така да се каже
sozusagen {adv}така да се каже
gewissermaßen {adv}така да се каже
sozusagen {adv}тъй да се рече
Was meinte er mit diesen Worten? Какво искаше да каже с тези думи?
Haben Sie etwa Angst?Да не би да се страхувате?
sich herauswagen {verb}осмелявам се да изляза
sich bemühen [anstrengen] {verb}да се постарая [св.]
nennenswert {adj}заслужаващ да се спомене
zu verstehen geben {verb}давам да се разбере
sich anstrengen [sich bemühen] {verb}да се постарая [св.]
sich entfernen {verb}да се отдалеча [св.]
lächeln {verb}да усмихна се [св.]
sich erwärmen {verb}да се загрея [св.]
sich erwärmen {verb}да се затопля [св.]
sich schneiden {verb}да порежа се [св.]
durchblicken lassen {verb}давам да се разбере
sich vereinigen {verb}да се слея [св.]
sich erwärmen {verb}да се стопля [св.]
zielen {verb}да прицеля се [св.]
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тъй като многоножката отдавна е интродуцирана от човека на много места по света, е трудно да се каже точно от коя част на Азия произхожда.
 • Спокойно може да се каже, че сезон 2004 е най-успешния за кариерата на младия англичанин, тъй като той успя да завоюва 3-то място в генералното класиране след двамата пилоти на Ферари, Михаел Шумахер и Рубенс Барикело.
 • Тъй като Куатроченто се застъпва с част от Ренесанса, би било неточно да се каже, че даден творец принадлежи само на единия или на другия период.
 • Трудно е да се каже кои имена кога са възникнали, тъй като не съществуват никакви документи за това.
 • Тъй като цялата му собственост остава в Америка, Чаплин се въздържа да каже нещо негативно за инцидента в пресата.

 • Обедно хранене е основното за деня в австрийската традиция, но тъй като в наши дни австрийците работят повече часове далеч от дома си, това вече не е така и може да се каже, че основно ястие в съвременността е вечерята.
 • Трудно е да се каже, че културата и традициите на айни са запазени в чист вид, тъй като липсата на собствена писмена система до голяма степен е предопределила смесването им с японските.
 • Тъй като умонжение по 1 не променя резултата, може да се каже че това е все едно да се събере първото число с 0.
 • На него принадлежи сентенцията, че биографията на човека се състои от годината на раждането, от тире и годината на последното му отпътуване, но тъй като тирето е знак за пряка реч, трябва да се каже, каквото има да се каже.
 • Тъй като самоубийството изисква предумишлен опит някой да умре, според някои това не може да се каже за живи същества, различни от човека.

 • Тъй като рутенският винаги е бил, така да се каже, разговорна, непрестижна противоположност на църковнославянския език, той е бил и все още е наричан често "проста(я) мова" (буквално „прост език“).
 • В този смисъл, даже за американските бързоходни линкори от типовете „Саут Дакота“ и „Айова“ не може да се каже, че те са бронирани по американската система за защита.
 • В съвременните условия фискалното значение на имуществените данъци е незначително, поради което може да се каже, че преките данъци днес се представляват главно от подоходните данъци.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!