Werbung
 Übersetzung für 'тъй като' von Bulgarisch nach Deutsch
als daßтъй като
ungeprüft als dass {conj}тъй като
Teiltreffer
sodass {conj}тъй че
sozusagen {adv}тъй да се каже
sozusagen {adv}тъй да се рече
лит.фил.F
Also sprach Zarathustra [Friedrich Nietzsche]
Тъй рече Заратустра [Фридрих Ницше]
als {adv} {prep} {conj}като
19
sowie {konj} [sobald]като
2
indem {conj}като
15
wie {conj}като
13
im Großen und Ganzenкато цяло
in der Regel {adv} <i. d. R.>като правило
aalartig {adj}като змиорка
sowie {konj} [sobald]щом като
im Allgemeinen {adv} <i. Allg.>като цяло
nachdem {conj}след като
линг.
adjektivisch {adj}
като прилагателно
als Ergebnis {adv}като резултат
folglich {adv}като резултат
sobaldщом (като)
wie etwaкато например
bleischwer {adj} [auch fig.]тежък като олово
22 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тъй като Лила Паралеева скоро след това починала, скулпторът използвал за модел баба Лала Душкова.
 • Юлианският календар с времето се отдалечава от григорианския, тъй като има повече високосни години.
 • Учи в Духовната семинария в Одеса (1870 – 1872), но не я завършва, тъй като е изключен поради връзките му с руски революционери.
 • Името на месец декември произлиза от латинската дума "decem" (десет), тъй като е десетият месец според римския календар, който започва през март.
 • Януари и февруари са последните два месеца, добавени към календара, тъй като римляните смятали зимата за безмесечен период.

 • Името му произлиза от латинската дума за "седем" – "septem", тъй като е седмият месец според римския календар, който започва през март.
 • Перспективите за развиване на туризъм са големи, тъй като страната има потенциал заради природните, културните и историческите забележителности.
 • Следващата учебна година обаче се налага да се върне в Кукуш, тъй като дядо му умира при операция във Виена (юли 1910), а вуйчо му, по професия юрист, е назначен за съдия в провинцията.
 • То включва всички цели числа, тъй като всяко цяло число може да бъде записано като дроб със знаменател 1.
 • Разположението на Корсика е от голямо стратегическо значение, тъй като е поле на военни операции, които се водят между Италия и Франция от векове.

 • Сведенията за нея са ограничени и се базират главно на по-късни източници, тъй като етруските постепенно са претопени в римската култура, която абсорбира различни етруски поверия, обичаи и божества в своята митология.
 • От Луций Домиций не се очаква да стане император, тъй като вуйчо му Калигула е станал император на 25 години и има достатъчно време да има наследник.
 • Първоначалното значение е било "очистителен (месец)", тъй като в Римската империя по това време са се извършвали жертвоприношения за очистване от греховете.
 • Тъй като не съответства на каноните на Българската православна църква, статуята никога не е била благословена или осветена от православен свещеник.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!