Werbung
 Übersetzung für 'тъй че' von Bulgarisch nach Deutsch
sodass {conj}тъй че
Teiltreffer
als daßтъй като
ungeprüft als dass {conj}тъй като
sozusagen {adv}тъй да се каже
sozusagen {adv}тъй да се рече
лит.фил.F
Also sprach Zarathustra [Friedrich Nietzsche]
Тъй рече Заратустра [Фридрих Ницше]
dass {conj}че
14
daß {conj} [alt]че
obschon {konj} [geh.]въпреки че
obschon {konj} [geh.]макар че
es sieht danach aus, dass / als ...изглежда, че ...
wenngleich {conj}въпреки че
trotzdem {conj} [ugs.]макар че
es scheint als obизглежда, че
obwohl {conj}въпреки че
es scheint, dass ...изглежда, че ...
obgleich {conj}въпреки че
obgleich {conj}макар че
von etw. ausgehen {verb}смятам че
sodass {conj}така че
obwohl {conj}макар че
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Силите на немците в района са незначителни и бързо отстъпват пред японците, тъй че военните действия не са съпроводени от големи жертви.
 • Преобладаващите мнения в обществото ще бъдат в основата на всички правила на поведение в обществото – тъй че не може да има предпазна мярка в закона против тиранията на мнозинството.
 • Статичния шум съществува понеже феномени като светлината и електрическият ток се състоят от движение на отделни, квантови „пакети“. Представете си светлина излизаща от лазерна показалка и прожектирана на стената. Тази светлина пристига на малки пакети или фотони. Когато осветеното петно е достатъчно светло да се види, много милиарди светлинни фотони се удрят в стената всяка секунда. Сега си представете че намалявате силата на лазера докато лазера е почти изключен. Тогава само единични фотони достигат до стената всяка секунда. Фундаментален закон на физическия процес засягащ излъчването на светлина твърди че тези фотони са излъчвани от лазера в произволни моменти на времето. Тъй че ако средния брой фотони стигащи стената всяка секунда е 5, в някои секунди бихме забелязали 2 фотона, а в други 10 фотона. Тези флуктуации са статичен шум.
 • ... 30 K) режим, тъй че наблюденията, в топлия режим, ще продължат при намалена чувствителност само в този спектрален интервал.
 • Псалмите са извлечени от предишни преводи на английски език, а не от оригиналния иврит, тъй че те по-скоро са метафраза, отколкото превод.

 • При тях това е обичайно, тъй че те оставят и другите да играят.
 • На път за Бадринатх е Хемкунд Сахиб, важно свещенито място за сикхите, тъй че пътят е доста натоварен през лятото.
 • Част от първата македонска редица отстъпва, докато останалата част държи дългите си до 6 метра копия (сариса) напред, тъй че конете да предпочетат мястото, където е „дупката“, където обаче се натъкват на копията на задната редица, а страничните войници довършват екипажите на колесниците.
 • Височината на планинските гребени от северозапад, север и североизток е по-малка от тази на планините в областта, тъй че североизточният вятър – „козодеро“ – духа свободно и много често сковава с лед реките за по няколко месеца.
 • Невисокото ниво на брониране позволява да се разположат два реда илюминатора едва ли не по целия борд, тъй че проблеми с разквартируването на екипажа няма [...].

 • Копирайтингът ползва ред методи с определени цели – привличане вниманието на евентуалния читател; изтъкване предмета на разгласа, тъй че марката му да се запомни; обясняване характеристиките на предмета на разгласа и на евентуалните ползи от тях за евентуалния потребител; повишаване рейтинга на сайтове в интернет търсачките (копирайтинг за SEO).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!