Werbung
 Übersetzung für 'укрепване' von Bulgarisch nach Deutsch
Stärkung {f}укрепване {ср}
ungeprüft
инж.стр.
Verbau
опорни конструкции за укрепване на строителни изкопи
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Във вътрешната си политика хетманът последователно и решително следва курс за укрепване на властта си, като прави опити да я превърне в наследствена.
 • Контрафорсът е архитектурна конструкция, изградена срещу или стърчаща от стена, служеща за поддържане или укрепване на стената.
 • Кофас финализира придобиването на GIEK Kredittforsikring AS с цел укрепване на пазарната си позиция в Северна Европа.
 • За укрепване на националния дух в Македония през Първата световна война в 1918 година, йеромонах Макарий е награден с орден Свети Александър.
 • За укрепване на националния дух в Македония през Първата световна война в 1918 година, Йоаникий е награден с орден „Свети Александър“.

 • Безвъзмездните средства от ЕИП и Норвегия представляват приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за намаляване на социалните и икономическите различия в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и за укрепване на двустранните отношения с 15 държави от ЕС в Централна и Южна Европа.
 • За укрепване на битенга във вертикално положение служи особена кница – "битенг-стандерс".
 • Работи дълги години като околийски и окръжен деятел на БЗНС и Отчесетвения фронт за укрепване на народната власт, изграждане кооперативните стопанства и укрепване на единството на между комунисти и земеделци, както и за работническо-селския съюз.
 • Победата изиграва важна роля за укрепване на международното положение на България и за признаването на Съединението.
 • През периода 1899 – 1902 година просветният деец Христо Телятинов председателства Петричката българска община, където полага големи усилия за укрепване на екзархийското църковно и училищно дело.

 • За укрепване на националния дух в Македония през Първата световна война в 1918 година, Кральо Хаджимарков е награден с орден „Свети Александър“.
 • За укрепване на националния дух в Македония през Първата световна война в 1918 година, Трайче Чайчаров е награден с орден „Свети Александър“.
 • Подходяща е и за обща профилактика, укрепване и закаляване на организма, физическа и психическа преумора и други.
 • Основен принос като музикален педагог и ръководител Танев има за цялостното укрепване на българската звучност във висшето музикално образование.
 • 1906 г. – строят се 15 брегозащитни съоръжения („вълнорези“) за укрепване на плажовете.

 • 1. Издигане и укрепване на чувството за националност.
 • Последната реставрация на кулата и западната фасада, както и укрепване на носещите греди е осъществена през 2000 година.
 • Баластрата се използва и за изграждане на диги и укрепване на естествените речни корита.
 • За укрепване на връзките между центъра на империята и нейните по-отдалечени краища бил изграден воден път, свързващ долините на реките Хуанхъ и Яндзъ.
 • Той е председател на Комитета по международни Ленински премии „За укрепване на мира между народите“; президент на обществото „СССР САЩ“.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!