Werbung
 Übersetzung für 'универсална' von Bulgarisch nach Deutsch
лит.наук.
allgemeines Lexikon {n}
универсална енциклопедия {ж}
физ.химия
universelle Gaskonstante {f}
универсална газова константа {ж}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • „Велика украинска енциклопедия“ (ВУЕ) е съвременна универсална украинска енциклопедия.
 • Tелемост или видеоконференция е набор от различни организационни и телекомуникационни дейности, насочени към създаване на универсална аудио и видео комуникация между няколко обекта на разстояние.
 • Моралният релативизъм отстоява схващенето, че разбирането за добро и зло са въпрос на социално споразумяване и съгласие и по този начин нямат универсална валидност.
 • 76 mm/62 Compact е италианска корабна универсална артилерийска установка калибър 76,2 mm.
 • А-192 „Армат“ е руска универсална корабна артилерийска установка калибър 130 mm.

 • Фонемите на всички езици по света могат да се пишат със сравнително малка универсална азбука, каквато е например стандартната международна фонетична азбука (IPA).
 • През 2007 г. е открита Областна универсална научна библиотека „Олег Олжич“ в г. Житомир.
 • излизат като издание на „Малка библиотека“, след това корицата и заглавната страница се сменят и започва нова номерация под названието „Нова библиотека“ (от №1 до 100), от №101 поредицата се преименува „Нова универсална библиотека“, от №161 – „Универсална библиотека“.
 • „Банка Пиреос България“ АД е универсална търговска банка със седалище в София, България.
 • Софтуерната рамка е универсална, многократно употребяема софтуерна платформа, използвана за да се разработват приложения, продукти и софтуерни решения.

 • Няма универсална или легална дефиниция на правото.
 • Централна кооперативна банка (съкр. "ЦКБ") е универсална търговска банка в София, България.
 • По късната „"Универсална история"“ на Помпей Трог вероятно е превод на универсалната история на Тимаген на латински.
 • "Данчето беше универсална волейболистка: отлична нападателка, самоотвержена в отбрана, хитра разпределителка, а нейният начален удар разстройваше играта и на най-добрите отбори.
 • Резултатът би трябвало да бъде „прогресивна универсална поезия“.

 • Компанията е монополист в страната в предоставянето на "универсална пощенска услуга" до 2006 г.
 • ...  – универсална газова константа).
 • Необходимостта от универсална десетична метрична система се появява в средата на 19 век, по време на първите световни търговски изложения.
 • Терминът "де факто" може да се използва и когато няма съответен закон или стандарт, но има установена практика, дори и да не е универсална.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!