Werbung
 Übersetzung für 'уникален' von Bulgarisch nach Deutsch
unikal {adj} [selten]уникален
einmalig {adj} [einzigartig]уникален [неповторим]
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Сериен номер/Serial number: уникален номер на сертификата.
 • Незаменим токен (NFT) ("non-fungible token") е уникален запис в даден блокчейн.
 • Манифестът се съхранява в Централен държавен архив, ф. 3К, оп. 20, а.е 9, л. 1 – 2 със статут на уникален документ.
 • е традиционно песнопение, уникален творчески музикален жанр на фино-угърския народ саами в Северна Европа.
 • В интериора има красиви дървени тавани и уникален стенопис с изображения на Цариград, Венеция и много растителни мотиви.

 • Библиотеката разполага с уникален за страната книжен фонд и стари издания.
 • ISNI позволява да се присвои (даде) уникален идентификатор на всеки създател на съдържание (например, на авторския псевдоним или на импринта (бранда) на издателя) във вид на уникален номер.
 • Обектът се състои от членове инстанция, чиято стойност го прави уникален по подобен набор от обекти.
 • С марката "Abbaye du Val-Dieu" се прави и пресовано сирене, с уникален вкус.
 • В пещерата е открит уникален вид риба, който е навлязъл 6500 метра навътре в пещерата, както и уникален вид полупрозрачно ракообразно на 7100 метра от входа на пещерата.

 • Сферата на влияние се усеща от хурийските топоними, личните имена и срещания при археологически разкопки из цяла Сирия уникален тип керамика.
 • Рандов превежда „Житието“ на Софроний Врачански и Историята на Паисий Хилендарски с 90-страничен уникален коментар към нея.
 • Всеки реализиран йоги или практикуващ влиза в Махасамадхи по уникален начин.
 • Всяка от бутилките е пусната с уникален видеоклип.
 • Туризъм – Селото предлага идеални условия за ловен туризъм с богата ловна база и уникален ландшафт.

 • e православна църква, разположена на хълма Опленац, близо до град Топола, Сърбия, уникален културно-исторически паметник.
 • Всяка автономна система се означава с уникален "AS" номер ([...] , съкратено ASN) за маршрутизация по BGP.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!