Werbung
 Übersetzung für 'употребен' von Bulgarisch nach Deutsch
verbraucht {adj}употребен
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'употребен' von Bulgarisch nach Deutsch

употребен
verbraucht {adj}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Терминът „ойкумена“ (οἰκουμένη) е употребен от Херодот в книга 3, част 114 от „Историята“.
 • Терминът „адмитанс“ е употребен за пръв път от Оливър Хевисайд.
 • Ако терминът е употребен за Канада например или друга държава, имаща долар за национална валута, тогава може да се разбира като "нефтодолар на Канада" (или др.), означавайки постъпленията само на тази държава от износ на нефт.
 • докато етнонимът "сърби" за първи път е употребен във франкски анали от 822 г.
 • Изразът „синя кръв“ за първи път е употребен в Англия през 1834 г., за да отличи потомци с „чиста“ и благородническа кръв.

 • Баластът, който е употребен, е натрошен и взет от кариерите по протежение на линията.
 • Терминът е употребен за пръв път в американското списание "BYTE" през 1982 г., но добива популярност едва в началото на 90-те, след излизането на играта Dune II.
 • терминът „концептуално изкуство“ е изкован от художника Хенри Флинт и употребен в едноименна статия, отпечатана в прото-Fluxus изданието "Антология на операции по сдобиването с късмет".
 • Счита се, че за първи път е употребен през 1916 г.
 • За първи път е употребен от Карл Маркс и Фридрих Енгелс в съставения от тях „Манифест на комунистическата партия“ през 1848 г.

 • Нова Европа е политическо, метафорично и риторично понятие въведено в обращение като противовес на Стара Европа, термин употребен за първи път от Доналд Ръмсфелд и администрацията на държавния департамент от преди войната в Ирак.
 • В северния зид е употребен голям мраморен блок.
 • Всички помещения са снабдени с централна отоплителна инсталация – хипокауст, употребен в две разновидности.
 • При дворцовите постройки в Преслав вместо варовик е употребен мрамор, а хоросанът е примесен със стрити на прах тухли, което му придава розов оттенък.
 • За първи път е употребен от Йозеф Дицген ("Joseph Dietzgen"), немски социалист и марксист, през 1887 година.

 • За първи път терминът „елини“ е употребен от древногръцкия поет Архилох през 7 век пр.н.е.
 • Терминът „РНК-свят“ („свят на рибонуклеиновите киселини“) е употребен за първи път от американския физик и биохимик, носител на Нобелова награда в областта на химията, Уолтър Гилбърт.
 • RFC822 е погрешно употребен термин, тъй като посланието може да бъде пълно MIME съобщение.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!