Werbung
 Übersetzung für 'употребявани' von Bulgarisch nach Deutsch
търг.
Sekond-Hand-Laden {m}
магазин {м} за употребявани стоки
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Подвизава се в обкръжението на Танчо Шабанов, като пълни фишеците с барут, употребявани по времето на бунта.
 • Иланг-иланг ("Cananga odorata", "Ylang-Ylang") представлява цъфтящо растение, дърво или храст, от което се добива едно от най-популярните употребявани етерични масла в козметиката, носещо същото име – „иланг-иланг“.
 • Oxfam е най-големият продавач на употребявани книги в Европа, като продава около 12 милиона книги годишно.
 • По време на Османското владичество, когато на българите е забранено да носят оръжие, остенът и копралята нерядко са употребявани като оръжие за самоотбрана срещу грабители и насилници.
 • Най-употребявани са плоските покриви, защото при преглед на семейството служат за удобна поставка на преместваните корпуси.

 • Закупуват се употребявани локомотиви. Означени са с № 92 52 0006 305-3, 92 52 0006 307-9 и т.н.
 • Те са широко употребявани в науката, най-вече във фармакологията, където са използвани, за да се сравни ефекта от приема на медикамент, който се дава на изследваната група, но не и на контролната.
 • Най-употребявани съединения са връзка чрез форма.
 • В иконостаса на кукленската манастирска черква са били употребявани много стари икони, които са ценни произведения на българското иконописно изкуство.
 • Ноктите изглежда са употребявани и като сериозно отбранително оръжие.

 • употребявани в театрални представления вместо истински вещи.
 • Те правят леки гребни кораби, наречени на тях либурна, които по-късно са употребявани и от римската флота.
 • С възхода на инженерството като професия през осемнадесети век, терминът става все по-тясно използван в области, в които математиката и точните науки са били употребявани за тези цели.
 • Фразеологизмите са устойчиви изрази (фрази), обикновено с преносно значение, употребявани като готова единица в речта, най-вече в разговорната реч и словесното народно творчество.
 • Беларус закупува 10 тренировъчни самолета Aero L-39 Albatros от Украйна и има планове за закупуване на 18 употребявани Су-30К.

 • В САЩ са вече достъпни подобни хибридни безкамерни гуми, предлагани от "Michelin", употребявани при колесни товарачи.
 • Изкуствените примамки представляват имитация на естествената храна за рибите, създадени по изкуствен път и употребявани в спортния риболов.
 • Лексика (от старогръцки: λεξικόν - речник) е събирателно понятие за всички думи, употребявани в даден език.
 • Общо употребявани езици за ежедневна комуникация са влашки и български.
 • 110-те най-употребявани неправилни глагола са спрегнати тук [...].

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!