Werbung
 Übersetzung für 'управленска' von Bulgarisch nach Deutsch
счет.
internes Rechnungs­wesen {n}
управленска отчетност {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'управленска' von Bulgarisch nach Deutsch

управленска отчетност {ж}
internes Rechnungs­wesen {n}счет.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тези съвети съществуват на всички нива в държавната управленска йерархия.
 • поради тежка управленска криза Спартак се обединява с другия клуб от пловдивския район „Южен“ – Сокол`94 (Коматево), който по това време е значително по-стабилен финансово.
 • Ключов термин в член № 1 е „всецяло“ (в други преводи „съвършено“, „напълно“), който гарантира пълна управленска самостоятелност на институциите и структурите на новата църква.
 • Има екстравагантен начин на обличане, като отрича костюма, и изповядва и ориенталска управленска философия, заради която е нарочен от своите политически врагове за най-корумпирания новогръцки политик.
 • Често споменавани теми са опасностите, криещи се в излагане на интензивна слънчева радиация, възможността да се избегне радиацията чрез придвижване под повърхността на планетата и съществуването на управленска автокрация.

 • Баща му работи като банков служител на управленска позиция, а майката е била секретарка.
 • е късото обозначение на бивша пруска управленска територия, съществувала от 1792 г.
 • се премества в Русе, където развива широка финансова и стопанско-управленска дейност, a през 1909 година се премества в София и става член на Управителния съвет на Българската търговска банка.
 • Той не принадлежи към фамилията Магониди и заставайки начело на Картаген, основава нова управленска династия – тази на Ханидите.
 • 12-а управленска година на император Мавриций.

 • Контролът не въздейства само върху получените резултати като обратна управленска връзка, а се разглежда като процес.
 • Използвана е като управленска титла за различни постове в различни исторически периоди.
 • Лесничейството (от славянската дума "лес" – гора) е държавна териториална управленска и/или стопанска единица в отрасъл горско стопанство на местно ниво.
 • Одитният ангажимент за консултиране се изразява в даване на съвет, мнение, обучение и други, предназначени да подобряват процесите на управление на риска и контрола без вътрешният одитор да поема управленска отговорност за това.
 • Една година по-късно заема управленска длъжност в Съюза на промишлениците.

 • Наследява брат си Тихомир, начело на васалитет към Византия, и създава своя управленска династия – Неманичи.
 • Противоречивата любовна история се развива на фона на изродената управленска система по времето на социализма в България.
 • Маркетинг – управленска функция за оптимизиране на връзката „търсене – предлагане“ и за проявлението ѝ на пазара; вид стопанска дейност за извършване на специализирани пазарни проучвания, разработки и за предоставяне на консултантски услуги.
 • Шогýн ([...]  – shogùn) е военно звание и управленска титла в Средновековна Япония.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!