Werbung
 Übersetzung für 'управленско' von Bulgarisch nach Deutsch
счет.
internes Rechnungs­wesen {n}
управленско счетоводство {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Първото си управленско решение налага в „Сега и завинаги“.
 • Работил е в областта на маркетинга и е заемал позиции на средно и висше управленско ниво в редица компании.
 • в града е имало и тролейбусен транспорт, който е обречен на забвение поради строежа на пътен възел „Качица“, тъй като вместо да се изгради като кръстовище на две нива, поради неуместно управленско решение, същият е реализиран като неудобно за тролеи кръгово кръстовище с доста малък диаметър.
 • В научнофантастичната литература Земята често е столицата или административен център на галактическо управленско тяло (особено ако това тяло е доминирано от човекоподобни, често това са федерации, по-рядко империи или диктаторски режими. ...
 • Илия Димушев участва на заседанието като делегат от Леринско и е избран за касиер на окръжното управленско тяло.

 • е прието управленско решение за осъществяване на стратегическия проект „Борей“, а две години по-късно, през 1998 г.
 • Главен щаб на Народоосвободителната армия и партизанските отряди на Македония (Главен щаб на НОВ и ПОМ) е главното комунистическо управленско тяло на Народоосвободителната войска на Македония.
 • Крайната цел на всяко маркетинг проучване е да се намали неопределеността на разработените прогнози относно бъдещи събития или избрано направление на дейност на дадена фирма, както и на всяко нейно управленско решение.
 • Приносите му в икономиката са свързани главно с вземане на решения на мениджърско (управленско) ниво.
 • Из града се носят слухове, че е напът да умре и някои се опитва да сложи „негов човек“ на почетното управленско място.

 • Според потребителите на информация и други признаци счетоводството се подразделя на финансово и управленско.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!