Werbung
 Übersetzung für 'управлявам' von Bulgarisch nach Deutsch
lenken {verb}управлявам
9
админ.пол.
verwalten {verb}
управлявам
8
leiten {verb}управлявам
7
führen {verb}управлявам
7
steuern {verb}управлявам
4
regieren {verb}управлявам
4
2 Wörter
einen Laden betreibenуправлявам магазин
eine Firma betreibenуправлявам фирма
Auto fahren {verb}управлявам автомобил
3 Wörter
ungeprüft bewirtschaften {verb} стопанисвам, управлявам, държа
10 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Затова основателят на сафаридската династия (861 – 1003) Якуб ибн Лейс ас-Саффар в стремежа си да се представи за потомък на персийските царе и да възстанови предишната слава на империята провъзгласява: „С мен е Дерафш-е Кавиани, чрез него се надявам да управлявам народите.“ По време на военноморските кампании неговото адмиралско знаме е правоъгълно с червена персийска сабя на бял фон.
 • Модератор (от латински: "modratio/moderare" → управлявам, ръководя, насочвам, регулирам) e човек, който ръководи разговор или друга комуникация и ги направлява.
 • По своята форма думата е просто сегашно деятелно причастие в мъжки род на глаголния корен αρχ- управлявам, т.е.
 • – „лош“ и "κρατειν" – „управлявам“) – „управление на лошите“ (когато управлението попадне във възможно най-некомпетентните ръце).
 • С думите "„Предпочитам да управлявам честно една бедна държава, отколкото да събирам пари по престъпен начин!

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!