Werbung
 Übersetzung für 'упълномощено' von Bulgarisch nach Deutsch
Bevollmächtigter {m}упълномощено лице {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Съпровожда се по най-бързия начин до лабораторията от упълномощено за целта лице.
 • Бюрото е упълномощено да извършва работа по отстраняването на последствията от войната и борбата срещу многобройните въоръжени националистически отряди на „горските братя“.
 • Включва набор от изключителни права, предоставени от суверенна държава на изобретател или упълномощено от него лице за ограничен период от време в замяна на публичното оповестяване на дадено изобретение.
 • ... държавно учреждение) е учреждение, упълномощено от конституцията и законите на страната да изпълнява определени функции на държавата.
 • Химлер от своя страна назначава още на същия ден бригадния ръководител Одило Глобочник, ръководител на SS и на полицията в Люблин, за упълномощено лице при разположението на SS и полицейските защитни сили в новата източна територия като по този начин се предвижда създаването на една здрава мрежа от полицейски и SS-пунктове, включваща и жилищни квартали за семействата на немците, т.е.

 • Дуото е упълномощено да продуцира музика за дебютното изложение на Ауди А5 на Мото шоуто в Женева през март 2007 г., както и за рекламния клип на Ауди А5 през месец Май 2007 г.
 • Подробното му описание може да е упълномощено и от специален закон.
 • В даден момент става упълномощено лице при изкупуването на рога и копита в предприятието „Рога и копита“.
 • Предложението му включва много от положенията на бъдещата Конституция на САЩ, включително създаване на силно федерално правителство, упълномощено да събира данъци и да набира армия.
 • Присъжда се след обучение в упълномощено висше училище и е с продължителност поне 3 години.

 • Присъжда се след обучение в университет, висша академия или друго упълномощено висше училище и е с продължителност от 1 до 2 години.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!