Werbung
 Übersetzung für 'упътване' von Bulgarisch nach Deutsch
Manual {n}упътване {ср}
Gebrauchsanweisung {f}упътване {ср} за употреба
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Това упътване се основава на идеите за правопис на Вук Караджич и полага основите на хърватския фонетичен правопис, използван и до днес.
 • След края на Първата световна война са разформировани, като са оставени само щабните им структури. През 1923 г. е издаден закон, съгласно който трябва да се попълни военната полиция, а през 1937 г. е разработено „Упътване за службата на военно-полицейските части“. От 1940 г. е разработено „Упътване за военнополицейската служба във военно време и указания за разузнавачите от военнополицейските части“. През 1941 г. се сформира военнополицейска дружина към Главното командване на войската. С указ № 6 от 3 март 1943 г. е официално сформирана наново. На следващата година са сформирани и военнополицейски роти към щабовете на армиите. С поверително писмо № 3981 – 512 от 6 август 1945 г. военната полиция е разформирована.
 • През 1893 и 1906 – 1907 г. е редактор и сътрудник на списание „Бързопис“. През 1903 г. е сред създателите на „Упътване за общ български стенографски правопис“, издаден от Министерство на народното просвещение. От 1924 до 1926 г. е сътрудник на „Стенографско списание“. През 1933 г. сътрудничи на „Бюлетин на Българския стенографски институт“. Автор е на книгата „Първа стенографна читанка“.
 • В кутията има: телефон, батерия, зарядно устройство, слушалки (3,5 mm) и упътване.
 • Уредник и директор на Историческия музей в Нова Загора (1950-1960). Активизира местно археологическо дружество „Загоре“. Автор на статии в периодичния печат и на „Упътване за описание на селищата в Новозагорска околия“ (1926). След като събра достатъчно материал (археология, нумизматика, етнография) от разкопки, откупи и дарения в една от стаите на Новозагорската гимназия открива първата музейна сбирка в Нова Загора (1926). По-късно сбирката е преместена в сградата на Читалище „Диньо Сивков“ и е достъпна за посетители.

 • Музеят няма работно време и упътване към туристите.
 • Например: височината на върха Еверест се приема за „данни“, книга за геологическите характеристики на върха Еверест се приема за „информация“, а справка или практическо упътване кой е най-добрият начин за изкачване на някой конкретен връх в планината Хималаи се приема за „знание“.
 • По-късно пише „"Изследвания на малката група"“, която книга става важно упътване за движенията за групова психотерапия и енкаунтър групите в началото на 60-те и бързо става мерило за работа с приложението на груповата теория в много полета.
 • С публикуването на „Упътване за общ правопис на българския книжовен език“ за пръв път се кодифицира и употребата на главни букви, също така някои въпроси на сричкопренасянето.
 • Оттук следва, че в този случай API-то може да бъде разглеждано като колекция от вмъкнати файлове, използвани от дадена програма, написана на езика C, правеща препратка към тази библиотека и нейното описание на разбираем човешки език, предоставени от страниците за упътване.

 • Христо Тодоров Брестнички (1880 – 1964), агроном – завършва Висше земеделско училище в Лайпциг и специализация в няколко европейски страни. През 1921 г. създава в с. Николичевци на площ 45 декара овощен разсадник и модерно за времето плодохранилище. За представен овощен посадъчен материал на първия български мострен панаир в Горна Оряховица /1925/ е награден със златен медал. Автор на „Упътване за основаване и ръководене на скотовъдни сдружения“.
 • RTFM е израз "Read The Fucking Manual", което се превежда буквално „Прочети шибаното упътване“.
 • Изписването на ѣ на етимологичното място е утвърдено и с правописното упътване на министър Тодор Иванчов от 1899 г.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!