Werbung
 Übersetzung für 'упътвания' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   упътвания | упътванията
Manuale {pl}упътвания {мн}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'упътвания' von Bulgarisch nach Deutsch

упътвания {мн}
Manuale {pl}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Там отваря агрономическо бюро за съвети и упътвания.
  • Те също така слагат на тези уеб страници упътвания за експлозиви и бомби.
  • През 1925 г. се хабилитира за доцент в Софийския университет. Назначен е за частен хоноруван доцент по предистория при катедра „Обща география и етнография“. В продължение на 16 години чете лекции по темата „Предистория във връзка с етнография“, като говори зимния семестър за каменната епоха, а през летния – за металната. Паралелно с лекциите води и редовен курс „Упътвания за правене на разкопки и проучвания на праисторически паметници“ в помощ на Народния археологически музей. Едновременно с това той води и още един курс – „Предистория на България“. Този курс и лекции съдържат изключително само данни и изследвания, направени от него. Удава му се да извърши ценно откритие за науката – да докаже с подробни данни и разкопки съществуването в българските пещери на палеолитната, на старата каменна човешка култура. Това откритие прави в пещерата Темната дупка при гара Карлуково.
  • Предоставя изчерпателна и точна информация и важни упътвания за новопристигащите в Австрия българи за първоначалната им ориентация и адаптиране в непознатата за тях среда.
  • При някои специализирани приложения обаче машинният превод вече е в състояние да замени човешкия до голяма степен (например при превода на климатични прогнози или технически упътвания, където използваният набор от думи и изразни средства е силно ограничен).

  • Допълнителна информация може да бъде получена от: длъжностни характеристики; работни процедури; мотивационни и изходящи интервюта със служители; технически упътвания; оценки на работата; оплаквания на клиенти и контрагенти.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!