Werbung
 Übersetzung für 'уравнения' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   уравнение | уравнението | уравнения | уравненията
физ.
Maxwell-Gleichungen {pl}
уравнения {мн} на Максуел
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'уравнения' von Bulgarisch nach Deutsch

уравнения {мн} на Максуел
Maxwell-Gleichungen {pl}физ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Добавянето на конститутивните уравнения за изследваната среда към общите уравнения на механика на непрекъснатите среди води до системи диференциальни или интегродиференциални уравнения, които заедно с дели разпределението на деформациите, преместванията, скоростите, напреженията, температурата и на други параметри в разглежданата среда.
  • Ранг на система линейни уравнения се нарича рангът на основната ѝ матрица, т.е.
  • Негова е идеята да се използват уравнения с повече от едно неизвестно от типа на a.2+b.12=48, наречени в негова чест Диофантови уравнения.
  • Линейните уравнения са добре изследвани, докато нелинейните не са.
  • Система линейни уравнения е набор от алгебрични уравнения от първа степен, включващи едни и същи променливи.

  • В алгебрата се разглеждат две основни групи уравнения – полиномните уравнения и системите линейните уравнения.
  • Поведението на флуидите се описва от частни диференциални уравнения, които изразяват запазването на масата, импулса, момента на импулса, (уравнения на Навие-Стокс) и енергията.
  • В математическия анализ, трансформацията на Лаплас е изоморфично картографиране на трудни диференциални уравнения в по-лесни алгебрични уравнения.
  • Математическото изследване на диофантови уравнения се нарича диофантов анализ.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!