Werbung
 Übersetzung für 'уреди' von Bulgarisch nach Deutsch
Einsatz {m}сменяема част {ж} на уреди
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'уреди' von Bulgarisch nach Deutsch

сменяема част {ж} на уреди
Einsatz {m}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Към групата на електроизмервателните уреди спадат аналоговите, вибрационните и кондензаторните честотомери.
 • Продуктовото портфолио на компанията включва 4-ри категории уреди: елекрически бойлери, уреди за алтернативна енергия, уреди за готвене, електрически отоплителни уреди.
 • Едни от най-използваните аналогови уреди за измерване в СССР са М416.
 • е турски производител на потребителска електроника, домакински уреди и предмети за лична хигиена.
 • Пчеларски инвентар са уреди за непосредствена работа с пчелите.

 • Приливните стълбове и плаващите измервателни уреди са основните методи за измерване на морското ниво в продължение на над 150 години и продължават да се използват на някои места и до днес.
 • В началото на юни 1991 измервателни уреди дали информация, че вулканът се издува навън, което очевидно се дължало на надигаща се магма.
 • Kenwood е водещ производител на домакински уреди в повече от 44 страни.
 • В зависимост какво целим да постигнем за нашето тяло ние ползваме определени уреди, за това оборудването в нея също е разнообразно, то включва разнообразни уреди и приспособления за ползване с цел при употребата им да повишаваме или намаляваме теглото си и съответно подобряваме здравословното си състояние.
 • SilverCrest е марка електронни уреди на компанията Targa GmbH.

 • Едва през XIX век звуковите вълни стават добре познато явление и постепенно знанието за тях води до създаването на различни уреди – фонограф, стробоскоп, стетоскоп, сирена, телефон, микрофон и други.
 • Може да се използват и различни уреди, напр.
 • Камшик е уред, използван в животновъдството. Подобни уреди/инструменти са: остен, гега.
 • За всеки размер се използват подходящите измервателни уреди и физични методи.
 • Пример за такъв са термостатите, използвани в домакинските уреди.

 • Амперметрите се произвеждат като лабораторни уреди с клас на точност 0,1 – 0,5, за монтаж в табло 1 – 2, 5 или комбинирани измервателни уреди с т.
 • България, заедно с други страни, е вземала дейно участие при изображение на Слънцето в H-alfa, изучаване на атмосферата с проекти, уреди и обработка на наблюденията.
 • Източници на въглероден оксид могат да бъдат всякакви отоплителни уреди, поставени на непроветриво място: газови уреди, камини, печки на дърва, също изгорелите газове от автомобил; цигареният дим също може да съдържа високи концентрации на CO.
 • Инфрачервените сензори са техники с помощта на която уредите предават данни с помощта на светлинни лъчи, невидими за човешкото око.
 • Производствената номенклатура на ДСО „Приборостроене и автоматизация“ обхваща: електрически изпълнителни механизми; цифрови измервателни уреди; стабилизирани токоизправители за лабораторни нужди; електронни регулатори за влажност и температура; електромагнитни вентили; уреди и средства за пневматична аналогова система; манометри; водомери; стрелкови електроизмервателни уреди; електронни системи за програмиране и контрол и др [...].

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!