Werbung
 Übersetzung für 'урея' von Bulgarisch nach Deutsch
химия
Harnstoff {m}
урея {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'урея' von Bulgarisch nach Deutsch

урея {ж}
Harnstoff {m}химия
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Представлява воден разтвор, състоящ се от 32,5% високоочистен карбамид (урея) и 67,5% деминерализирана вода.
  • През сухия сезон обаче организмът го преработва и го отделя като по-малко токсичната урея.
  • Отделителната система (...) извежда от кръвта отпадния продукт урея.
  • Прекурсор е и на урея, орнитин и агматин, необходим е за синтезата на креатин.
  • Кръвните изследвания могат да покажат нарушена бъбречна функция (повишени урея и креатини) или електролитен дисбаланс (хипонатриемия/ хиперхлоремична метаболитна ацидоза).

  • Карбамид (също урея или карбонилдиамид; да не се бърка с пикочна киселина) е органично съединение, краен продукт на обмяната на веществата при много животни, получен при разграждането на азотните съединения (напр.
  • Аргининът е също предшественик в синтезът на урея, орнитин и агматин; е необходим за синтеза на креатин; може да се използва за синтеза на полиамини (главно чрез орнитин и в по-малка степен чрез агматин, цитрулин и глутамат) Наличието на асиметричен диметиларгинин (ADMA), близко родствен, инхибиртор на азотния оксид реакцията; следователно ADMA се счита за маркер за съдови заболявания, както L-аргининът се счита за признак на здрав ендотел.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!