Werbung
 Übersetzung für 'усилваща' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Verstärkungs­wort {n}
усилваща дума {ж}
линг.
Verstärkungs­partikel {f}
усилваща частица {ж}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • ЯМР обикновено показва масивна усилваща контраста лезия, включваща малкия мозък.
 • Подземната зала впечатлява с уникалната си акустика, усилваща и най-слабите и едва различими звуци.
 • Ако един гребен от една вълна се срещне с друг гребен от друга вълна с една и съща честота и в една и съща точка, то степента на изместване е равна на сумата на отделните величини на вълните – това се нарича конструктивна (усилваща) интерференция.
 • Дори и с апаратура, усилваща нивото на звука, човек със сензорно-невронни слухови нарушения може да долавя изкривени звуци, което прави понякога успешното използване на слухови апарати невъзможно.
 • Чрез поставянето на подобна усилваща среда в резонансна кутия се получава положителна обратна връзка, която създава импулс кохерентно лъчение.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!