Werbung
 Übersetzung für 'усилен' von Bulgarisch nach Deutsch
mühsam {adj}усилен
3
anstrengend {adj}усилен
2
verstärkt {adj} {past-p}усилен
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Архитектурното оформление е решено чрез подови настилки от усилен бежов гранитогрес, стените са с облицовки от светлобежов и светлосин гранитогрес, изпълнени във вид на наклонени фигури, обрамчени с широки фуги от еталбонд.
 • Исторически термина произлиза от ветроходството: люверс се нарича отвора в платното, обмотан с нишка или усилен с метален пръстен, което служи за прокарване през него на частите на стоящия или бягащия такелаж.
 • С изобретяването на радиото в края на XIX век започва усилен обмен на радиосъобщения между кореспондентите от различни държави и континенти.
 • Може да е единичен или сдвоен, раменен или усилен.
 • Архитектурната концепция е облицовки и тавани с виолетов и бежов цвят, а подът е от усилен гранитогрес.

 • Таранът, в подводната му част, е усилен с шпирон за възможност за нанасяне на таранен удар.
 • Представлява усилен вариант на по-стария модел „ТЕМ1“, разработен през 1959 г.
 • Легенди и истини“ (2003), „Чипровци – години на усилен градеж“ (2004), „Копиловци.
 • На 14 ноември Смолчанският отряд се включва в общото настъпление на Западния корпус на сръбска територия и ден по-късно, усилен с Македонския батальон, съдейства за завладяването на Пирот, завземайки сръбските окопи северно от града.
 • Големият американски обмен на видове е важно палеозоогеографско събитие, при което се наблюдава усилен обмен на сухоземни и сладководни видове от Южна Америка към Северна и обратно.

 • При по-висококачествени уреди отворът е или усилен с метал или така позициониран, че евентуално отчупване би повредило трайно техниката.
 • е централен елемент в националната култура на Съединените американски щати – идеята, че свободата включва възможността за процъфтяване, успех и възходяща социална мобилност за семейството и децата, постигнати чрез усилен труд в общество с малко ограничения.
 • Този период в развитието на растениевъдството се характеризира с усилен и действен стремеж за "отстраняване негативното влияние на антропогенния фактор върху околната среда", настъпило при "Зелената революция".
 • При подготовката на втората атака, отряда е усилен с части от 4-ти армейски корпус и стрелкова бригада.
 • На 17 юли реорганизираният и усилен десен фланг на 2-ра българска армия минава отново в настъпление от Лагодаш, нанася поражение на гърците при махалата Чаир и достига Лешко и Падеж, заздравявайки връзката с 4-та армия.

 • При него входният сигнал (електрическо напрежение или електрически ток), поражда усилен многократно изходен сигнал със същата форма, защото вградените в него електронни елементи увеличават амплитудата на напрежението, тока или мощността на изхода на усилвателя.
 • В битката българската артилерия помага много на пехотната войска, чрез усилен огън, но въпреки това десният български фланг се изтегля до укрепените позиции поради липса на боеприпаси.
 • На север Четириъгълникът на крепостите е усилен от старите укрепления при Тутракан; на запад - от подновения временен лагер при Разград.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!