Werbung
 Übersetzung für 'усилия' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   усилие | усилие | усилия | усилията
инж.матер.стр.
innere Kräfte {pl}
вътрешни усилия {мн}
инж.матер.стр.
Schnittkräfte {pl}
вътрешни усилия {мн}
koordinierte Anstrengungen {pl}координирани усилия {мн}
verzweifelte Bemühungen {pl}отчаяни усилия {мн}
ungeprüft
инж.
Schnittgrößen
разрезни усилия
alle Anstrengungen unternehmen {verb}полагам всички усилия
6 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Островите претърпяват значителни икономически затруднения след рухването на риболовната промишленост в началото на 1990-те години, но след това полагат усилия да разнообразят икономиката си.
 • Първите усилия в контролирания от републиканската партия Конгрес са направени през 2017 г.
 • По време на управлението си Русев полага усилия за развитието на риболовната база.
 • Въпреки интензивните усилия за опазване на околната среда, планината има една най-високата концентрация на застрашени видове от всяка континентална област със същия размер в света.
 • Наградата се присъжда всяка година на лице или организация, която показва много усилия към паметта на Холокоста.

 • Корбет полага много усилия и за съхраняване дивата природа на Индия.
 • Статическата определимост е характеристика на конструкциите в техническата механика - при "статически определимите" конструкции всички разрезни усилия могат да бъдат определени само чрез уравненията за статическо равновесие.
 • Глобалната финансова криза наложи на правителството да предприеме някои структурни реформи в областта на разходите и пазара на труда, както и да вложи усилия за възстановяването на устойчива фискална рамка и подобряване на конкурентоспособността на икономиката.
 • В предишните векове има краткотрайни колониални усилия от страна на индивидуалните германски държави, но колониалните усилия на Имперска Германия започват през 1884 г.
 • Това конкретно включва способността за прилагане на нормирани усилия за постигане на конкретен резултат с минимално количество или количество отпадъци или още загуби ("waste"), разходи, както и без ненужни усилия.

 • Албрехт Алтдорфер приема протестантството и полага усилия за насочване на населението на Регенсбург към лутеранството.
 • Гудиър открива вулканизацията случайно, след петгодишни усилия да добие стабилен каучук.
 • Благодарение на неговите усилия селото се сдобива с железопътна гара.
 • След 5-годишни усилия постройката, ръководена от майстора-архитект Димитър Серги от Трявна, е завършена в 1837 година.
 • Изключително важно за САЩ е да ограничи съветските усилия в превъоръжаването на ядрените си бойните глави със средно действие.

 • Полага усилия да адаптира британската образователна система за техните нужди.
 • Намират приложение главно в разпределителните мрежи ниско напрежение, където се прилагат и слаби механични усилия върху електрическата мрежа.
 • Президентът нееднократно изтъква, че Беларус е светска държава, но приветства благотворните усилия на митрополит Филарет за мира между различните вероизповедания.
 • Отец Матей Преображенски умира от "ухобол" в родното си Ново село, в построения с негови усилия "Комитетски хан" през 1875 г., на 47-годишна възраст, без да дочака да види резултата от неуморните си усилия.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!