Werbung
 Übersetzung für 'ускоряване' von Bulgarisch nach Deutsch
трафик
Beschleunigungs­streifen {m}
лента {ж} за ускоряване (на движението)
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Функциите на потребителския интерфейс, като проверка на правописа и автоматично довършване, служат за улесняване и ускоряване на машинописа и за предотвратяване или коригиране на печатни грешки.
 • От 2018 г до момента, активно упражнява граждански контрол и участва в ускоряване процедурите, както за изграждането на новия път, така и за подготовката и реализирането на прединвестиционното проучване и анализите за участъка Монтана – София с тунел под Петрохан.
 • Прилага се при бавно заздравяващи инфектирани рани като част от комплексната терапия, при язви на подбедрицата, декубитус, за ускоряване на нормалния оздравителен процес при рани.
 • Видеоконферентната връзка е модерен високотехнологичен комуникационен инструмент за повишаване на ефективността на бизнеса, оптимизиране на бизнес процесите, ускоряване на процеса на вземане на решения и спестяване на пари от пътувания.
 • След ускоряване до скорост 1900 – 2100 м/с и изразходване на горивото ракетата лети по инерция.

 • "Жизнеспособност" – Създаване на център на икономическата активност около технологии и продукти, които са в полза на околната среда, ускоряване на изпълнението им и създаване на нови кариери, които наистина защитават планетата.
 • С повишаване на съпротивлението при движение на автомобила при ускоряване и при голяма скорост синхронизирането се осъществява с промяна на положението на дроселовата клапа или на рейката на горивонагнетателната помпа.
 • е електромеханично устройство предназначено за издухване на обикновен или нагорещен въздух, с цел ускоряване изпарението на водните частици от дадено мокро тяло.
 • Показателно за Бемитил на фона на традиционна терапия е ускоряване възстановителните процеси в черния дроб, рехабилитация на пациенти с вирусен хепатит А, премахване на астенични ефекти и възстановяване на работоспособността (A.V. ...
 • Иван Момчев е един от съ-вносителите на Предложение към Правителството за ускоряване на преговорите за връщане на дълга на Турция към България по Ангорския договор от 1925 година, заедно с чл.н.

 • е електромагнитен плазмен ракетен двигател, предназначен за реактивно ускоряване на космически апарати.
 • Втората възможност е свързана с ускоряване на въртенето на вътрешните пластове в сравнение с външните, което увеличава магнитното поле на звездата, при което материалът се изхвърля през двата полюса като от джетове.
 • След масовите селски бунтове през пролетта на 1951 година партийното ръководство започва да му отправя противоречиви обвинения – за прекалено ускоряване на колективизацията или за неуспехите при събирането на нарядите.
 • Кенеди“ в Ню Йорк също използват траволатори за ускоряване придвижването на пътниците.
 • Скоростното четене е техника от различни методи за ускоряване скоростта на четене, без да се намалява много разбирането и запаметяването на дадения текст.

 • Основните термини, свързани с агогиката са "ritardando" (обозначава се като "rit" – забавяне) и "accelerando" (обозначава се като "accel" – ускоряване).
 • В по-големи локомотиви, също понякога се използва маховик за ускоряване на локомотива при преминаване на определени участъци.
 • В началото се е приемала само като музика за слушане, но с ускоряване на ритъма и възникване на нови стъпки, бачата започва да се възприема като танцувален стил.
 • Както се вижда, MMX инструкциите не са универсални, а са проектирани за ускоряване на изпълнението на определени задачи (най-вече обработка на звук, видео и графични изображения).
 • В началото са се ползвали за ускоряване на задачи, свързани с интензивна употреба на паметта като например налагането на картинка върху многоъгълник (полигон) (...) и възпроизвеждането на самите полигони; по-късно се добавят и устройства за ускоряване на геометрични изчисления като ротация и транслация на върхове (на обекти) в различни координатни системи.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!