Werbung
 Übersetzung für 'условна' von Bulgarisch nach Deutsch
право
Bewährungs­strafe {f}
условна присъда {ж}
право
Bewährungs­frist {f}
срок {м} на условна присъда
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • "Хало" – външният сферичен компонент. Границата между бълджа и халото е размита и условна.
 • Обитаема зона в астрономията и астробиологията е условна космическа област около звезда, в рамките на която повърхността на дадена планета може да поддържа течна вода, ако атмосферното налягане е достатъчно.
 • Тази величина е в голяма степен условна, тъй като зависи не само от техническите характеристики на самото оръжие, но и от тактическите особености на неговото използване.
 • Седем президенти избрани на всеки 20 години от тази условна точка на броене (1840 г.) са умрели без да завършат срока на управление.
 • При мъжете отсъства физическата индикация за девственост, докато при жените е условна, т.к.

 • Едновременно с кариерата си на писател продължава да се занимава и с бизнес, което довежда до замесването му в аферата „Анголагейт“, за което получава 6-месечна условна присъда.
 • В императивните езици за програмиране, обикновено терминът „условни конструкции“ се използва, докато във функционалното програмиране, термините „условен израз“ или „условна конструкция“ са предпочитани, защото тези термини имат различни значения.
 • Прокариотната клетка е микроорганизъм с необособено хранилище на генетичната информация – клетъчно ядро, но притежава условна групировка от протеини и ДНК в нуклеоид.
 • Международният долар е условна разчетна парична единица, прилагана при сравняване на макроикономически показатели на различни страни на света.
 • Върховният касационен съд потвърждава присъдата от 1 година на Ахмед Муса за разпространението на радикален ислям, към която се прибавят още 3 години от предишна условна присъда за същото.

 • Тази схема обаче е твърде условна.
 • Твърдението може да бъде изказано в категорична форма или в условна форма.
 • Академичните дисциплини обикновено имат поддисциплини, често взаимно допълващи се, с условна разграничителна линия между тях.
 • Макар и опростена и условна, светлосянката се използва в иконописта и в ранното западноевропейско средновековно изкуство.
 • На 18 февруари 2009 Кузов получава условна присъда по дело за хомосексуален контакт с малолетен.

 • 5 години условна присъда с 3 години изпитателен срок.
 • Стандартът Fortran 95 включва опционална част 3, която дава възможност за условна компилация.
 • Атмосферни слоеве има и над изброените височини, затова според други мнения за условна граница се приема приблизително височината 1000 km, над която не преобладават кислородните йони.
 • Годината 478 г. пр.н.е. се приема като условна дата за смъртта на Хекатей [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!