Werbung
 Übersetzung für 'усложнен' von Bulgarisch nach Deutsch
verkompliziert {adj} {past-p}усложнен
erschwert {adj} {past-p} [schwierig]усложнен
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Принципът на действие е приблизително същият като зависимия тип, но усложнен.
  • Коринтският стил е най-усложнен от трите, демонстрирайки богатството и луксозния живот на полиса.
  • Като се има предвид химичния състав на силикатите, който често е доста усложнен, най-важно за тяхната класификация е отношението Z:M, където Z е броят на силициевите атоми, или сумата от силициеви и алуминиеви атоми.
  • По-късен и усложнен вариант е т.
  • Релефът е усложнен от наличието на 3 късноплиоценски и раннокватернерни подножни ерозионно-денудационни нива на височина 420 – 450, 320 – 370 и 220 – 280 м.

  • Словоредът на писателите от Търновската книжовна школа е умишлено усложнен.
  • В по-усложнен вариант имаме два входящи (кранчета за студена и топла вода) и два изходящи параметъра: дебит и температура.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!