Werbung
 Übersetzung für 'услугите' von Bulgarisch nach Deutsch
Pauschalreise {f} екскурзия {ж} с предварително платена цена за услугите
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Купувачът е физическо лице, фирма или друга юридическа организация, на която продавачът продава стоките или предоставя услугите.
 • 9% от този на услугите. Агрикултурния сектор осигурява работни места за 12.9% от работната сила на страната, промишлеността 18.57%, а услугите 69.02%.
 • Преговорите включват тези по селското стопанство и услугите, които започват в началото на 2000 г.
 • "Динамичен ремаркетинг": включва в рекламите продуктите или услугите, които хората са разглеждали в уебсайта.
 • Спамът, разпространяван чрез услугите за моментни съобщения е по-известен като "spim".

 • Поради големият обхват на услугите, рекламните агенции е възможно да използват като подизпълнител други фирми, но въпреки това е предимство за клиентите да използват техните услугите, тъй като спестяват време, получават цялостна визия и по-добри резултати при популяризирането на своята дейност.
 • Грьоз напразно се опитва да предложи услугите си на новата власт, рисувайки картината „Първия консул Наполеон“.
 • Жан-Клод Лареш е и председател на „СтратХ СА“ – компания, специализирана в услугите и обученията по стратегически маркетинг.
 • От 90-те години насам приходите от туризъм нарастват главоломно и изиграват важна роля за развитието на сектора на услугите.
 • Икономиката на града се задвижа главно от сектора на услугите.

 • NET, разработена сравнително късно, уеб услугите са неразделна част от общата среда за разработка.
 • Портфолиото съдържа услугите, управлявани от доставчиците.
 • В града преобладават много големи предприятия, за разлика от недобре развитите малки икономически субекти и сферата на услугите.
 • Разработени са OpenGIS каталог на услугите и стандартен език за кодиране (CityGML).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!