Werbung
 Übersetzung für 'успоредник' von Bulgarisch nach Deutsch
мат.
Parallelogramm {n}
успоредник {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'успоредник' von Bulgarisch nach Deutsch

успоредник {м}
Parallelogramm {n}мат.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Алтернативна дефиниция е: успоредник с равни съседни страни.
  • ако диагоналите на един успоредник са равни, то той е правоъгълник.
  • В този случай трапецът е успоредник и се използва друга формула.
  • Успоредник е равнинна (двуизмерна) геометрична фигура, образувана от пресичането на две двойки успоредни прави. Успоредникът е четириъгълник, срещуположните страни на който са две по две успоредни, т.е. лежат на успоредни прави, от където идва и името на тази геометрична фигура.
  • Диагоналната линия разполовява на две по-големия ляв успоредник, който е значително по-дълъг от диагоналната линия, разделяща по-малкия успоредник отдясно, а реално има същата дължина.

  • Механизмът е най-често успоредник, а понякога равнобедрен трапец или много рядко неравнобедрен трапец.
  • При правилото на успоредника се построяват представители [...] и [...] на двата вектора с общо начало.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!