Werbung
 Übersetzung für 'утвърдил се' von Bulgarisch nach Deutsch
etabliert {adj} {past-p}утвърдил се
Teiltreffer
sich {pron}се
6
triefen {verb}стича се
rinnen {verb}стича се
sich die Hand reichen {verb}ръкувам се
etabliert {adj} {past-p}наложил се
sich erschrecken {verb}стряскам се
auskühlen {verb}простудявам се
ausschlafen {verb}наспивам се
пол.
sich anschließen {verb}
присъединявам се
sich distanzieren {verb}дистанцирам се
sich kämmen {verb}реша се
auseinandergehen {verb} [sich voneinander fortbewegen]разотивам се
unschlüssig sein {verb}поколебавам се
schwanken {verb} [unschlüssig sein]поколебавам се
sich strecken {verb}изтягам се
sich erschrecken {verb}уплаша се
пол.
beitreten {verb}
присъединявам се
sich einreihen {verb}нареждам се
versuchen {verb}опитвам се
sich beeinflussen lassen {verb}влияя се
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Проф. Атанас Щерев е известен като „бащата на инвитрото“ в България. В изминалите почти три десетилетия от приложение на технологията в България той допринася изключително много за напредъка на българската репродуктивна медицина. Не бива да се пропуска и ролята му за развитието на модерното акушерство и гинекология в България. През своя над 45-годишен активен трудов стаж той е бил преподавател и личен учител на стотици лекари. Автор и съавтор е на редица учебници. Утвърдил се е като учен с многобройни участия на интернационални научни форуми и със стотици публикации в областта на репродуктивната ендокринология, акушерството и гинекологията в престижни български и международни издания. Известен е и като лекар, приложил за пръв път в лечебната практика в страната ни нови оперативни техники, гинекологични манипулации и терминологични нововъведения.
  • Екорше е художествен стил, утвърдил се като един от основните методи за изучаване на анатомията през XVIII в.
  • Утвърдил се на трона, Афонсу III продължава войната с мюсюлманските общества. През неговото управление Алгарв става част от кралството, след превземането на Фару, и Португалия става, първото иберийско кралство, завършило Реконкистата.
  • Под това име обикновено се разбира най-големият университет от Университетската система на Уисконсин (University of Wisconsin System) – Уисконсин-Мадисън (University of Wisconsin-Madison), или само Мадисън. Утвърдил се е като международен център по изследване на стволови клетки.
  • Утвърдил се като квалифициран политически анализатор и торетик, Хънтингтън започва активно да работи за американското правителство. В периода 1967 – 1969 г. и 1970 – 1971 г. ръководи катедрата по политология в Харвардския университет. В този период голяма известност придобива неговата монография "Политическият ред в променящите се общества (Political Order in Changing Societies, 1968)", която се превръща в един от класическите трудове посветени на политическите системи на развиващите се страни. За да консолидира американската политологическа общност, през 1970 г. основава списание "„Външна политика“ („Foreign Policy“)", което се превръща в едно от най-авторитетните световни политологически издания. До 1977 г. е негов съредактор.

  • Вече утвърдил се на песенната сцена, Дегенхарт публикува и първия си роман "„Бикфордови фитили“".
  • Това е първият официален форум на международното комунистическо движение след разпускането на Коминтерна, утвърдил се в новата международна политическа реалност след края на Втората световна война.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!