Werbung
 Übersetzung für 'учебна година' von Bulgarisch nach Deutsch
образ.
Lehrjahr {n}
учебна година {ж}
образ.
Schuljahr {n}
учебна година {ж}
образ.
Studienjahr {n}
учебна година {ж} [във ВУЗ]
Teiltreffer
Lernziel {n}учебна цел {ж}
Übungs­alarm {m}учебна тревога {ж}
военнооръжия
Schulschießen {n}
учебна стрелба {ж}
образ.
Stundenplan {m}
(седмична учебна) програма {ж}
Jahr {n}година {ж}
22
счет.фин.
Geschäftsjahr {n}
финансова година {ж}
астрон.
Lichtjahr {n}
светлинна година {ж}
ungeprüft Guten Rutsch!Честита Нова година!
Kalenderjahr {n}календарна година {ж}
Silvester {n}Нова година {ж}
иконом.пол.
Haushaltsjahr {n}
бюджетна година {ж}
образ.
Lehrjahr {n}
академична година {ж}
Neujahr {n}Нова година {ж}
heuer {adv} [südd.] [österr.](през) тази година
астрон.
Schaltjahr {n}
високосна година {ж}
eineinhalb Jahre {pl}година {ж} и половина
dieses Jahres <d. J.>тази година <т.г.>
Gründungs­jahr {n}година {ж} на основаване
Gründungs­jahr {n}година {ж} на учредяване
стр.
Baujahr {n}
година {ж} на строеж
23 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • За първата учебна година (от Димитровден до Георгьовден) е бил назначен даскал Янко от Шумен.
 • През 1908 – 1909 учебна година е открит първият гимназиален клас в местното училище, по-късно превърнало се в Педагогическо училище.
 • 1921/22 учебна година – открива се първи прогимназиален клас с 29 ученици. Прогимназията е районна.
 • През следващата учебна година е назначен и първият учител от Самоков със заплата от 420 лв.
 • Така е и през следващата 1967 – 1968 учебна година.

 • Попконстантинов е първият и единствен учител в първата учебна година.
 • е открит първи прогимназиален клас и училището става непълно основно, а с откриването и на втори прогимназиален клас от следващата 1922/1923 учебна година то прераства в пълно основно училище.
 • Всяка година в училището броят на обучаващите се деца намалява и за 2006 – 2007 учебна година броят им е около 50, като випускниците от 8-и клас за учебната 2006 – 2007 година са били трима.
 • През 1930 – 1931 учебна година е основано дружество „Младежки червен кръст“ („М.Ч.К.“), а на 27 септември 1934 г.
 • Сливането на класове продължава и през следващите учебни години, като през 1956 – 1957 учебна година се засяга и средната степен.

 • е построена първата училищна сграда, в която занятията започват от 1890/1891 учебна година.
 • През 1927 – 1928 учебна година I клас отново се открива и от тогава училището се води Народно основно училище.
 • Следващата учебна година обаче се налага да се върне в Кукуш, тъй като дядо му умира при операция във Виена (юли 1910), а вуйчо му, по професия юрист, е назначен за съдия в провинцията.
 • отначало в стара турска къща, като до 1892/1893 учебна година не води редовно занятия.
 • През новата 1965/66 учебна година е преустановено двусменното обучение.

 • През 1921/22 учебна година е правен опит да се открие гимназия, но същият не успял.
 • звънецът в кунинското училище за последен път дава начало на нова учебна година – съгласно решение № 282 от 26 март 2010 г.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!