Werbung
 Übersetzung für 'фискална' von Bulgarisch nach Deutsch
иконом.фин.
Haushaltsdisziplin {f} [Staat]
фискална дисциплина {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'фискална' von Bulgarisch nach Deutsch

фискална дисциплина {ж}
Haushaltsdisziplin {f} [Staat]иконом.фин.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • През тези години опитва да пише, но смята, че това би било „безотговорно“ от фискална гледна точка към семейството.
 • В Средновековието е била голямо селище и средоточие на административната и фискална власт на конунгите.
 • или Мецохора е обособена самостоятелна османска административно-фискална единица от средата на XVII век.
 • По време на изборната кампания нейната партия се опира на платформа за фискална дисциплина и обещава да даде нов тласък на икономиката след като нейния ръст спада с 4,7 % след 2009 година.
 • Друго алтернативно название е бюджетна година или фискална година.

 • В икономиката стимул означава използването на монетарна или фискална политика (или стабилизационна политика като цяло) за стимулиране на икономиката.
 • Финансовата криза в Гърция, също Гръцка финансова криза, е дългосрочна фискална и дългова криза в Гърция, настъпила през 2010 г.
 • Българското законодателство не съдържа легална дефиниция на понятията за бюджетна и фискална загуба.
 • Кралете съставят здрава фискална система, която засилва властта на краля да набира войска, което му позволява да се противопоставя на местните благородници.
 • Той подготвя проектобюджета за всяка следваща фискална година.

 • Режимът фаворизира едрите земевладелци и манастирите, чиято фискална независимост е потвърдена през юли 1181 г.
 • Обикновено през късната есен на текущата фискална година се задейства процедурата по приемане на Закон за държавния бюджет за следващата фискална година.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!