Werbung
 Übersetzung für 'флуид' von Bulgarisch nach Deutsch
физ.
Fluid {n}
флуид {м}
физ.
Newtonsches Fluid {n}
нютонов флуид {м}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'флуид' von Bulgarisch nach Deutsch

Werbung
флуид {м}
Fluid {n}физ.

нютонов флуид {м}
Newtonsches Fluid {n}физ.
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Предназначението му е да предава звуците от въздуха към слуховите костици в средното ухо и по-нататък към преддверното прозорче в охлюва, изпълнен с флуид.
 • Консистенцията е степента на взаимодействие между градивните частици на едно тяло или флуид, която намира външен израз в реологичните му свойства, твърдостта, еластичността, плътността и други физични качества.
 • Хидротрансформатор ("hydro coupler") е вид механичен съединител, при който под действието на флуид се предава въртящ момент от двигателя към трансмисията.
 • За разлика от хидравличния целиндър, който работи с несвиваем флуид (масло), то пневматичният използва свиваеми газове (най-често въздух).
 • Двигател с външно горене е топлинен двигател, при който работният флуид се нагрява извън обема на самия двигател чрез двигателната стена или посредством топлообменник.

 • Тя отговаря за нормалното количеството на преминалия през дисталното каналче флуид, като го регулира чрез намаляване на бъбречното налягане (посредством рецептори за еластичност в съдовата стена) и чрез симпатикова нервна активация на рениновата секреция предимно през beta-1 рецептори.
 • Буталните помпи са много чувствителни към наличието на твърди частици в транспортирания флуид (ерозия на буталото и уплътненията), ето защо се използват само при чисти флуиди.
 • Роторът на турбината е съставен от няколко диска, между които протича насоченият флуид.
 • Представа за формата и създаденото от нея съпротивление при движение във флуид, графично може да се покаже с изображенията и оценката в проценти на силата на аеродинамичното съпротивление.
 • При флуид, за който числото на Рейнолдс е много по-малко от 1, се наблюдава течение на Стокс.

 • Флуид, който не се подчинява на тези зависимости, се нарича не-нютонов флуид.
 • Следователно, ако плътността на едно тяло, изцяло потопено във флуид, е по-малка от плътността на флуида, архимедовата сила ще надделее и тялото ще изплува на повърхността.
 • Точка на възпламеняване на парите на керосина с открит пламък е между 37 и 65 °C температура на самия флуид, а температура на самозапалване е 220 °C.
 • Този вид томография представлява реконструирането на триизмерното разпределение на скоростите на флуид от измервания на магнитното поле на индуктивни токове във флуида създадени от външен източник (на постоянно магнитно поле) и движението на флуида.
 • Най-често топлоносителите са флуиди (течности и газове/па̀ри).

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!