Werbung
 Übersetzung für 'фол' von Bulgarisch nach Deutsch
мит.
Pholos {m}
Фол {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'фол' von Bulgarisch nach Deutsch

Фол {м}
Pholos {m}мит.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Вера Христова Бояджиева-Фол е българска детска писателка, учителка, журналистка и общественичка.
 • Първи носител на годишната награда за принос в изучаването на тракийската култура „Александър Фол“ (2011).
 • Интерпретацията на Валерия Фол не е подкрепена от археологически разкопки.
 • Проф.Валерия Фол е един от българските учени, които се опитват да изучат обекта обстойно и да дадат отговор на въпроса за евентуалното му предназначение. Тя не е съгласна с датировката на обекта (IX в.), както и с евентуалната обвързаност на близкия мегалитен обект с Кутела, като според нея „"големият обем на находката не е непременно фактор за ранна датировка"“. Проф. Фол също е склонна да приеме, че съществува възможността обектът да е изработен от древните траки.
 • Проф. В.Фол разглежда скално-култовият комплекс край с. Ночево като "прекрасно съхранено свещено място, в което всеки, който обича мистерията на тайните знания, може да я изживее като древните траки в дните на Слънцебога и на Великата богиня майка"." Тълкуванието на Фол не почива на редовни археологически разкопки и е врамките на една много обща интерпретация.

 • Исторически музей „Проф. Александър Фол“ в Малко Търново е създаден през 1983 г.
 • Два сезона до 1947 г. театърът няма щатен режисьор и художник, а използва гастрольори: Николай Фол, Йордан Сейков, Хрисан Цанков.
 • А спе­че­ле­ния пред МК про­ект за опаз­ва­не и по­пу­ля­ри­зи­ра­не на бъл­гар­с­кия фол­к­лор „Треп­на­ла е ва­рак кит­ка, за­пе­ли са ко­ле­да­ри" да­ва на­ча­ло­то на ста­на­лия ве­че тра­ди­ци­о­нен ко­ле­ден праз­ник със съ­що­то име.
 • „Тракийски орфизъм“ е термин, въведен от проф. Александър Фол, означаващ тракийското аристократично религиозно учение, постулиращо възможност за обезсмъртяване чрез мистериални обреди. Определянето на Орфей като тракиец в старогръцката митология, дава основание на проф. Ал. Фол да нарече условно учението за безсмъртието на тракийските аристократи „тракийски орфизъм“, сравнявайки го с подобното учение в Елада.
 • Александра Фол е родена на 11 юли 1981 г. в София в семейството на българските историци Александър Фол и Валерия Фол.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!