Werbung
 Übersetzung für 'фонд' von Bulgarisch nach Deutsch
иконом.
Fonds {m}
фонд {м}
2
2 Wörter
биол.
Genpool {m}
генетичен фонд {м}
лес.
Waldbestand {m}
горски фонд {м}
фин.фонд.
Investitionsfonds {m}
инвестиционен фонд {м}
Rentenfonds {m}пенсионен фонд {м}
фин.фонд.
Pensionsfonds {m}
пенсионен фонд {м}
пол.
Strukturfond {m}
структурен фонд {м}
фин.фонд.
Hedgefonds {m}
хедж фонд {м}
3 Wörter
Internationaler Währungs­fonds {m} <IWF> международен валутен фонд {м} <МВФ>
Grundwortschatz {m}основен речников фонд {м}
10 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Личният му архив е част от Родов фонд „Кастан – Дюрони“, който се съхранява във фонд 811К в Държавен архив – Варна.
 • Личният му архив се съхранява в Семеен фонд Димитрови (фонд 571К) в Държавен архив – Пазарджик.
 • Архивът му е част от Родов фонд Пееви, който се съхранява във фонд № 349К в Държавен архив – Перник.
 • Личният му архив се съхранява във фонд № 578К в Държавен архив – Габрово.
 • Основател на най-големия приватизационен фонд „Доверие“ и на приватизационен фонд „Албена инвест“.

 • След публикацията се завръща в Мумбай, където основава благотворителен фонд за подпомагане и грижи за бедните.
 • Личният ѝ архив се съхранява в Семеен фонд Димитрови (фонд 571К) в Държавен архив – Пазарджик.
 • е бил член на Управителните съвети на Държавен фонд „Тютюн“ и Държавен фонд „Земеделие“.
 • от които 21542 ха горски фонд и 7035 ха обработваема земя.
 • Оризари е от 27 943 дка, от които 23 415— селскостопански фонд и 4526 дка— горски фонд.

 • Вера Барутчийска дарява 50 000 лева за образуване на фонд при просветното министерство на фонд на името на покойната ѝ майка Зора Барутчийска, с който да се подпомагат бедни болни ученички от Трета софийска девическа гимназия.
 • Част от творчеството на Методи Бежански е включено в Златния фонд на Българското национално радио и в Златния фонд на Българската национална телевизия.
 • ч. фонд населени места 16 358 дка, селскостопански фонд 263 243 дка, горски фонд 21 596 дка и територии със специфичен режим на ползване (а именно водни площи, депа за отпадъци, територии за транспорт и инфраструктура) – 6124 дка.
 • Вместо банкноти и монети, жителите на Ауровил ползват номера на сметки, които са свързани с техния централен фонд.
 • В южната част на града се намира Държавният фонд на кинофилми на Русия ("Государственный фонд кинофильмов", съкр. ...

 • „Световен фонд за природата“ (...), съкратено СВП ("WWF"), Световен фонд за дивата природа ("World Wildlife Fund for Nature") до 1986 г., е международна неправителствена организация.
 • Музейните фондове включват 135 хил.
 • Към момента дружеството организира и управлява пет колективни инвестиционни схеми в лева и една колективна инвестиционна схема в евро: ДФ „ОББ Премиум Акции“ – високодоходен договорен фонд; ДФ „ОББ Патримониум Земя“ – високодоходен договорен фонд; ДФ „ОББ Балансиран фонд“ АД – балансиран договорен фонд; ДФ „ОББ Платинум Облигации“ – консервативен договорен фонд; ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест“ – високодоходен договорен фонд; ДФ „ОББ Платинум Евро Облигации“ – консервативен договорен фонд, деноминиран в евро.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!