Werbung
 Übersetzung für 'фонетика' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Phonetik {f}
фонетика {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'фонетика' von Bulgarisch nach Deutsch

фонетика {ж}
Phonetik {f}линг.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Този опит не се вкоренява в културата и едва след Втората световна война се налага изписването "ragù", което транслитерира френското произношение на термина според италианската фонетика.
 • Употребата на фонетика и по-точно шльокавица стартира от периода на технологична невъзможност да се употребява кирилица, а с времето преминава в културна практика и субкултурен феномен.
 • Заради научните му приноси професор Бояджиев е избран за член на Международната комисия по фонетика и фонология на славянските езици (1981) и за председател на българската секция към Международния комитет на славистите.
 • Води лекции по латински език – фонетика и фонология, морфология, синтаксис, и римска литература в Катедра „Класическа филология“ на Софийския университет.
 • е полски езиковед славист, професор, специалист в областта на общата фонология и морфология и историческа фонетика на полския език, преподавател в Лвовския, Познанския и Лодзкия университет, член-кореспондент на Българската академия на науките.

 • Специалната фонетика засяга в известна степен и въпроси на общата фонетика, но с оглед на своите цели.
 • Има публикации по литературна теория, литературна история, фонетика, морфология, диалектология.
 • Тази промяна също е основна черта на славянската фонетика и е свързана с типичните славянски фонетични закони за синхармонизма и възходящата звучност в рамките на сричката.
 • Индоевропейската основа на праславянската фонетична система е отправна точка в сравнително-историческата фонетика на славянските езици.
 • Филмът разказва историята за професора по фонетика Хенри Хигинс (Харисън), който се обзалага, че ще преобрази момичето с обикновен произход Илайза Дулитъл (Хепбърн) така, че да изглежда като истинска лейди от висшето общество, само като промени нейния провинциален акцент на произношение.

 • Василка Радева Рангелова е българска лексиколожка, професор по българска лексикология, фонетика и словообразуване във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Климент Охридски“.
 • Специалист по експериментална фонетика и фонология.
 • е избрана за професор по китайска фонетика и фонология.
 • Включени са функции за обучение на преводачи, симултантен и консекутивен превод, фонетика, видео, дублаж и превод в ефир.
 • Най-важните му трудове в областта на българската фонетика са „Български книжовен изговор“ (1942) и „Увод в българската фонетика“ (1955, 3-то попр.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!