Werbung
 Übersetzung für 'фонетична' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Lautschrift {f}
фонетична транскрипция {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'фонетична' von Bulgarisch nach Deutsch

фонетична транскрипция {ж}
Lautschrift {f}линг.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Във всяка клетка по-долу горният ред индикира фонема от международната фонетична азбука, средния ред – пинин, а долният – съответния български звук.
 • В международната фонетична азбука този звук е означен ʃ или ʂ, но малката буква š е използвана в американската фонетична нотация както и в уралската фонетична азбука.
 • Забележка: Транскрипцията на деванагари е дадена с фонетични знаци от Международната фонетична азбука (IPA) в Unicode.
 • В Международната фонетична азбука той се отбелязва със символа d.
 • Обикновено тези правила са организирани на фонетична основа и са съставени така че да бъдат максимално прости.

 • Автор е на първата фонетична азбука на украинския език, която е в основата на съвременния украински правопис.
 • Символът в Международната фонетична азбука, с който се означава този звук е ⟨x⟩.
 • (също "акустична" или "фонетична поезия") e разновидност в модерната лирика, която напълно или в голяма степен се отказва от езиковия смисъл.
 • Фонемите на всички езици по света могат да се пишат със сравнително малка универсална азбука, каквато е например стандартната международна фонетична азбука (IPA).
 • Индоевропейската основа на праславянската фонетична система е отправна точка в сравнително-историческата фонетика на славянските езици.

 • Има изключително сложна фонетична система: много гласни, особени меки съгласни и просодия.
 • „Тактът“ в рамките на фразата е фонетична единица, която се характеризира с едно ударение (някои езиковеди означават това понятие с термина „фонетична дума“, а такта определят като по-голяма фонетична единица, която се изговаря с един издишен тласък).
 • Международната фонетична азбука (МФА) (...) е система за фонетична транскрипция създадена за употреба от езиковедите.
 • Набора от думи, наричан фонетична азбука, се различава в различните езици и различните системи за буквуване.
 • Налице са и онлайн уеб-базирани инструменти за въвеждане на фонематичните и фонетични знаци от Международната фонетична азбука.

 • Основният ненапрегнат заден гласен звук, със самостоятелен символ в Международната фонетична азбука е Ненапрегнато-затворената ненапрегнато-задна закръглена гласна [...].
 • При записване с международната фонетична азбука, звуковата стойност на буквата „ъ“ в българския език, когато е под ударение, се отбелязва със знака за междинна задна незакръглена гласна [...] (път: [...]).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!