Werbung
 Übersetzung für 'фонология' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Phonologie {f}
фонология {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'фонология' von Bulgarisch nach Deutsch

фонология {ж}
Phonologie {f}линг.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Заради научните му приноси професор Бояджиев е избран за член на Международната комисия по фонетика и фонология на славянските езици (1981) и за председател на българската секция към Международния комитет на славистите.
 • Води лекции по латински език – фонетика и фонология, морфология, синтаксис, и римска литература в Катедра „Класическа филология“ на Софийския университет.
 • е полски езиковед славист, професор, специалист в областта на общата фонология и морфология и историческа фонетика на полския език, преподавател в Лвовския, Познанския и Лодзкия университет, член-кореспондент на Българската академия на науките.
 • Той е известен с изследванията си в областта на историческата фонология на китайския език.
 • Нелинеарни модели са аутосегментната фонология, метричната фонология и лексикалната фонология.

 • Хармонията между предни и задни съгласни е важна черта от унгарската фонология.
 • Отличават се с проста фонология, неголямо количество устойчиви фонеми и използват повторението (редупликация) като средство за образуване на множествено число, например уики-уики.
 • Специалист по експериментална фонетика и фонология.
 • В областта на електроакустичната музика работи в Студио по фонология на Италианското радио в Милано и в GRM в Париж, където сътворява „Thrène“ (1974), по недовършената поема на Стефан Маларме.
 • Води курсове по увод в немската диалектология, историческа фонология и историческа лексикология на немския език и други дисциплини.

 • е избрана за професор по китайска фонетика и фонология.
 • Полетата на изследване на теоретичната лингвистика включват синтаксис, фонология, морфология и семантика.
 • Фонемите продължават да играят централна роля в някои дялове на съвременната фонология, докато в други са допълнени или заменени от други теоретични концепции и модели.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!