Werbung
 Übersetzung für 'формален' von Bulgarisch nach Deutsch
formal {adj}формален
formell {adj}формален
förmlich {adj}формален
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'формален' von Bulgarisch nach Deutsch

формален
formal {adj}

formell {adj}

förmlich {adj}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Централният азотен атом, с формален заряд +1, отдава електрон на третия азотен атом с формален заряд −1.
 • имат формален характер и не биха могли да бъдат повод за спорове на изначално ниво.
 • няма формален критерий за избор на белезите, които го определят.
 • На младини е революционер и деен участник в покушението срещу австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд в Сараево, което се превръща във формален повод за започване на Първата световна война.
 • е босненски сърбин, революционер и деен участник в покушението срещу австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд, което става формален повод за започване на Първата световна война.

 • ... 28 юни 1895 – 21 август 1916) е босненски сърбин, революционер и пряк участник в покушението срещу австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд, което се превръща във формален повод за започване на Първата световна война.
 • което послужва като формален повод за започване на Първата световна война.
 • което послужва като формален повод за започване на Първата световна война.
 • Често се определя като елемент на синтаксиса (като формален аспект на езика).
 • Анотацията (...) e формален начин за добавяне бележки към създаден документ.

 • ... , „отстъпничество“) е формален отказ или отхвърляне на дадена религия от неин привърженик.
 • За разлика от метафразата, която представлява „формален еквивалент“ на даден източник, парафразата е „динамичен еквивалент“.
 • Във формалната логика синтаксисът изучава връзките между изразите в един формален език (обратно на семантиката).
 • Литералния договор е формален договор, който се сключва чрез извършването на вписване в касовата книга на кредитора.
 • За изразяване на единствено число няма формален показател, т.е.

 • Фононът, подобно на квазичастиците е формален обект, който се използва в различни области на теоретичната физика.
 • По-вероятната причина за войната е създаденото значително преди това погранично напрежение, а самият мач се оказва негова кулминация, връхна точка на обсебващия двете държави национализъм и на практика формален повод за започване на войната.
 • Тезисът на Чърч по-конкретно твърди, че всички дефиниции на понятието формален метод (алгоритъм, ефективна процедура) са еквивалентни.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!