Werbung
 Übersetzung für 'форма' von Bulgarisch nach Deutsch
Form {f}форма {ж}
12
2 Wörter
линг.
Befehlsform {f} [Imperativ]
заповедна форма {ж}
линг.
Grundform {f}
основна форма {ж}
право
Schriftform {f}
писмена форма {ж}
линг.
Verlaufsform {f}
продължителна форма {ж}
линг.
Diminutiv {n}
умалителна форма {ж}
линг.
Diminuitiv {m}
умалителна форма {ж}
линг.
Verkleinerungs­form {f}
умалителна форма {ж}
линг.
Höflichkeitsform {f}
учтива форма {ж} [на глагола]
3 Wörter
schriftlich {adv}в писмена форма
Fitness {f}добра физическа форма {ж}
инст.техн.
Vorrichtung {f} [Halterung]
форма {ж} за монтаж
4 Wörter
fit {adj}в добра физическа форма
идиом.
etw. in Schuss halten
поддържам нщ. в добра форма
erstellen {verb}съставям (в писмена форма)
Herrschaftsform {f}форма {ж} на държавна власт
пол.
Staatsform {f}
форма {ж} на държавна власт
админ.пол.
Staatsform {f}
форма {ж} на държавно управление
5+ Wörter
спорт
joggen {verb}
тичам с цел поддържане на добра форма
гастр.
Lebkuchenherz {n}
меденка {ж} във форма на сърце
20 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Подобна форма паста се нарича още мостачоли ("mostaccioli"), произведена е от Барила и има набраздена форма, и дзити ("ziti"), които представляват дълги кухи пръчки с гладка форма, както и дзитони ("zitoni"), които са с по-голяма форма .
 • Има и варианти с несгъната форма като равиоли.
 • Професорът от университета Бъркли Стивън Фиш описва путинизма като форма на консервативна, популистка и персоналистка автокрация, която той нарича форма на самодържавие.
 • Така наречената бройна форма (или бройна множествена форма) при съществителните имена от мъжки род в българския език е особена форма за множествено число, която се употребява след числителни и наречия за количество, напр.
 • Веселин е българско мъжко име, женската форма е Веселина и славянска форма на името Васил, също се свързва с "веселие".

 • Съвременната дума „вампир“ произлиза от старославянската форма „онпыр“, с характерното за старобългарския добавяне на звук „в“ пред голяма носова гласна (он), както свидетелства и традиционната българска форма въпир.
 • Скаларната форма на инерционния момент зависи от избрана ос на въртене, докато по-общата с тензорна форма не зависи.
 • Основната форма на прилагателното име е нечленуваната му форма за мъжки род, единствено число.
 • ФАД (окислената му форма е хинонова) приема два протона и два електрона като се превръща във ФАДH2 (хидрохинонова форма).
 • ... klasti – „полагам“) – складиране на снопи във форма с правоъгълна основа.

 • Кирилската форма произхожда от главната гръцка буква "гама" (Γ), доколкото глаголическата форма напомня на бързописната форма на малката "гама" (γ).
 • Математическата функция, която описва Гаусовия сноп е решение на параксиалната форма на уравнението на Хелмхолц.
 • Те се членуват с "-ът, -а" (твърда форма) или "-ят, -я" (мека форма).
 • Като понятие сонатната форма е по-широко от понятието соната.
 • Вторично прогресивната форма на МС (наричана още скоротечна или галопираща) се развива при около 65% от пациентите с пристъпно-ремитентната форма.

 • 85% от децата, които посещават спешно отделение са с лека форма на заболяването; тежката форма на круп се среща рядко (<1%).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!