Werbung
 Übersetzung für 'химичен елемент' von Bulgarisch nach Deutsch
химия
chemisches Element {n}
химичен елемент {м}
Element {n}елемент {м}
електр.физ.
Halbleiterelement {n}
полупроводников елемент {м}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тази концепция става известна като валентност: Атомите на всеки химичен елемент проявяват склонност да се свързват в точно определени пропорции.
 • Водородът е химичен елемент, отбелязван със символа H и има атомен номер 1 в периодичната система.
 • В началото на научната си дейност той предлага идеята за периода на радиоактивния полуразпад, доказва, че радиоактивността е свързана с преобразуването на един химичен елемент в друг, и прави разграничение между алфа- и бета-радиация.
 • От гледна точка на теорията за строежа на атомите валентността е свойство на атом на даден химичен елемент да участва с определен брой валентни електрони в образуването на химични връзки.
 • ... , място) е разновидност на даден химичен елемент с еднакъв брой протони, но различен брой неутрони и съответно различни масови числа.

 • Желязото е химичен елемент, метал, с атомен номер 26 и символ Fe (...).
 • Арсенът е химичен елемент от периодичната система на елементите с атомен номер 33 и символ As.
 • Хелият е химичен елемент с атомен номер 2 и атомна маса 4,002602.
 • Според последните изследвания неонът е най-слабо реактивният от благородните газове и следователно – най-слабо реактивният химичен елемент.
 • На него е кръстен 101-вият химичен елемент в периодичната таблица – Менделеевий.

 • Златото е химичен елемент с атомен номер 79 и означение "Au".
 • Азотът е химичен елемент с атомен номер 7 и означение N.
 • Броят на протоните в ядрото на атома определя химичните характеристики на атома и кой химичен елемент е това.
 • при експерименти с продуктите на радиоактивен разпад английският радиохимик Фредерик Соди установява, че във всяка позиция на Периодичната система изглежда има по повече от един химичен елемент и въвежда понятието изотоп.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!