Werbung
 Übersetzung für 'химическо' von Bulgarisch nach Deutsch
химия
chemische Verbindung {f}
химическо съединение {ср}
облекло
chemische Reinigung {f}
химическо чистене {ср}
Reinigung {f} [Geschäft] ателие {ср} за химическо чистене
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Надмолекулните комплекси са групи от макромолекули, свързани помежду си в резултат от пространствено и химическо съответствие между техните участъци.
 • Народното военно химическо училище е българско военноучебно заведение, съществувало в периода 1947 – 1955 г.
 • е полски химик, професор в Бернския и Хумболтовия университет, член на Академията на знанията, Императорската академия на науките и Германското химическо дружество, член и председател на Швейцарското химическо дружество, брат на учените Антони Костанецки и Кажимеж Костанецки.
 • На борда на кораба се намира част от запасите химическо оръжие на Вермахта (според други данни, „Лайпциг“ е потопен на 20 юли без химическо оръжие).
 • физически, за разлика от лекарствата чието въздействие е най-вече химическо.

 • Натриевият хлорид, познат още като готварска сол или просто сол, е химическо вещество с химическа формула NaCl.
 • Клъстерът е химическо съединение, съдържащо ковалентна връзка между атомите или молекулите.
 • Един от основателите на Руското физико-химическо общество (1868 г. – химически и 1872 г. – физически) и третият му президент (от 1932 г.
 • Мискет кайлъшки е студоустойчив сорт, практически устойчив към сиво гниене и изисква химическо третиране само през неблагоприятни години.
 • той е приет за член на Германското химическо дружество в ГДР, а през 1972 г.

 • Под нейно наблюдение арабската държава унищожава 40 000 химически бойни глави, 700 т реагенти, предназначени за създаване на химическо оръжие, 3600 т забранени химикали и над 100 единици оборудване за производството на химическо оръжие.
 • Калциевият пропионат (E282) e химическо съединение, с формула Ca(C2H5COO)2.
 • Монометилхидразинът (метилхидразин, MMH) е химическо вещество, производно на хидразина, използвано най-често като ракетно гориво.
 • След като прекратява кариерата си се занимава с търговия с автомобили и е собственик на химическо чистене.
 • Невротрансмитер е химическо сигнално вещество на нервната система.

 • Копринената тафта изисква химическо чистене и гладене от опаковата страна с топла ютия без пара.
 • Други названия на литографията са „каменно печатане“, „химическо печатане“ и „аутография“.
 • под негово ръководство в Археологическия музей е извършена първата обработка „химическо препариране“ на музейни експонати.
 • В миналото цианидите са били прилагани като химическо оръжие.
 • В тази теория киселината е дефинирана като химическо съединение, което има склонност да отдава водороден йон [...] (протонен донор, киселина на Брьонстед-Лаури), а основата – като химическо съединение, което има склонност да приема водороден йон (протонен акцептор, основа на Брьонстед-Лаури).

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!