Werbung
 Übersetzung für 'химичните' von Bulgarisch nach Deutsch
химия
Periodensystem {n}
периодична система {ж} (на химичните елементи)
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • При химичните взаимодействия участва с единия си електрон от външния електронен слой и проявява първа валентност.
 • Химически калаят е класифициран като металоид, защото химичните му свойства попадат между метални и неметални, подобно на силиция и германия.
 • Еквивалентът на химичните елементи също има променливи стойности и зависи от химичните реакции, в които те участват.
 • Така неорганичната химия изучава неорганичните вещества, органичната химия – органичните съединения, биохимията – веществата и химичните процеси в живите организми, физикохимията – трансформациите на енергията при химичните процеси, аналитичната химия – състава и структурата на веществата.
 • Розе започва да изследва поведението на водата в химичните съединения и нейното влияние върху химичното разлагане, особено сред металните соли на слабите киселини.

 • са установени химичните свойства на редица елементи и някои закономерности в изменение на стойностите на техните атомни маси.
 • Това е списък на химичните елементи, подредени по атомен номер.
 • Поводът бил съставът на химичните съединения-дали е постоянен или променлив.
 • Химичната формула е съкратен начин за изписване на състава и структурата на химичните вещества и съединения с помощта на различни химични знаци, цифри и други символи.
 • Биохимията на растенията е дял от общата биохимия и изучава химичните съединения и техните превръщания в растителния организъм.

 • главна задача на агрохимията е изучаването и управляването на баланса на химичните елементи в системата почва- растение, като се имат предвид спецификите на местоотглеждане и конкретната култура.
 • Стереохимията е раздел от теоретичната химия, който изучава пространствения строеж на молекулите на химичните съединения.
 • Титановият оксид е съединение между химичните елементи титан (Ti) и кислород (О).
 • В Периодичната система химичните елементи с една и съща валентност образуват една група на периодичната система, която се изобразява като една колона в таблицата.
 • Такива са химичните елементи и химичните съединения.

 • Първоначално като органични са разглеждани химичните съединения, получени чрез процеси в живите организми.
 • Физико-химичните характеристики на втечнените въглеводородни газове са съгласно БДС 5670-83 „Газове въглеводородни втечнени“.
 • Катализата е забавянето или ускоряването на химичните реакции в присъствието на химични вещества, наречени "катализатори".
 • През 1792 – 1794 той публикува труда си „Начала̀ на стехиометрията или изкуството за измерване на химичните елементи“ (J. ...
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!